Nieuwe voorzitter Raad van Kerken

In de vergadering van 11 juli jl. werd Frans Geurtsen begroet als nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken in Hengelo. Hij volgt Jaap van Gijssel op, die in februari jl. plotseling is overleden.

In de Raad van Kerken werken de Vrijzinnige, de Protestantse en de Katholieke Geloofsgemeenschappen samen. Door het jaar heen zijn er een aantal gezamenlijke vieringen, zoals in de gebedsweek voor de eenheid, bij de start van het nieuwe seizoen en zijn er laagdrempelige ontmoetingen in noabervieringen. Voor alle kinderen wordt met palmzondag en Sint Maarten een activiteit georganiseerd en is er kliederkerk. Ook organiseert de RvK de herdenkingsdienst op 4 mei met daaraan gekoppeld een bezoek van de groepen 7 van alle basisscholen uit de voormalige gemeente Hengelo aan het Kervel. En voor het komend seizoen zijn enkele nieuwe gezamenlijke initiatieven in voorbereiding.

Frans is geen onbekende op het gebied van oecumene. In het verleden was hij betrokken bij de interkerkelijke contactcommissie en het Kesa-onderzoek in Hengelo. Kesa staat voor Kerk en Samenleving. Jarenlang was hij ook voorzitter van de locatieraad van de Willibrordus Geloofsgemeenschap.

Frans hoopt als nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken een bijdrage te leveren aan de oecumene in Hengelo, om zo toekomstgericht en samen kerk te zijn.

Wij zijn blij dat hij deze taak in de komende tijd op zich wil nemen.

Namens Rineke v.d. Berg, Hermien Hiddink, Chris Peelen, Jenny Veldscholten,

Gerry Spekkink

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: