Kerkbezoek weer beperkt mogelijk

 

Kerkbezoek weer beperkt mogelijk

Volgens de richtlijnen van de PKN is het weer mogelijk om kerkdiensten te houden met 30 personen.

Wij gaan dan ook weer voorzichtig de kerkdeuren openen en verheugen ons erop u weer te kunnen begroeten in de dienst.

 

Wilt u een kerkdienst bijwonen?

Wilt u dan rekening houden met de volgende aandachtspunten?

 • Eenieder dient de richtlijnen te volgen van het RIVM, zoals de geldende regels en adviezen t.a.v. afstand en hygiëne
 • Heeft u (of uw huisgeno(o)te) corona gerelateerde gezondheidsklachten (ook lichte), blijf dan thuis.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst en verplaatsing.
 • Neem zo mogelijk uw eigen liedboek mee (liederen staan ook afgebeeld op de schermen).
 • Kom ruim op tijd voor een goede doorstroming.
 • U wordt ontvangen door de coördinator. Volg zijn/haar aanwijzingen op. Er wordt u een plek aangewezen.
 • Noteer uw naam op de lijst en desinfecteer daarna uw handen.
 • Gebruik van de kapstok is niet toegestaan. Houdt uw jas aan of bij u.
 • Gebruik van het toilet alleen in noodgevallen.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeentezang is niet toegestaan. De liederen worden door enkele gemeenteleden  gezongen.
 • Bij de uitgang staan de collectezakken. Zorg dat er geen filevorming ontstaat.
 • Blijf na afloop van de dienst zitten totdat de coördinator aangeeft wanneer u de kerk mag verlaten.
 • Blijf niet napraten in de hal, dit zorgt voor filevorming.

 

Het volledige gebruiksplan in coronatijd kunt u opvragen bij de scriba.

 

Het is nog niet voorgekomen dat er meer dan 30 mensen de dienst bijwoonden.

Mocht het toch zo zijn, dat er al 30 mensen een plek hebben, dan vragen wij u om naar huis te gaan en daar de dienst online te volgen.

 

De diensten blijven online en ook op een later tijdstip te zien op: www.protestantsegemeentehengelogld.nl of op www.kerkdienstgemist.nl

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

  Lees ook: