De Goede Herder Kapel te koop

De Goede Herder Kapel

Na een lang traject van afwegingen en voorbereiding heeft het Kapelbestuur op 29 september j.l. het formele besluit genomen om de Goede Herder Kapel te koop te zetten.

Nogmaals in het kort de onderliggende motieven voor dit besluit:

  • Het gebouw verkeert in een staat waarvoor onderhoud dringend noodzakelijk is. De kosten van een dergelijke operatie zouden het einde van de financiële armslag van het bestuur betekenen. Zelfs wanneer er van diverse kanten subsidie verleend zou worden. Het effect zou zijn een Kapel die er weer goed bijligt, maar we zouden er geen diensten meer kunnen houden.
  • Tevens geldt dat het aantal vaste kerkbezoekers op termijn terug zal lopen, hoewel we nog steeds positief verrast zijn over het constante getal van de laatste jaren.
  • Kosten zullen stijgen, op basis van inflatie. Ook moeten we rekening houden met steeds meer predikanten van buiten de beide “moedergemeentes”, omdat daar ook slechts 1 predikant aangehouden kan worden.

Op de gemeenteavond van februari 2020 hebben de gemeenteleden instemmend gereageerd op de voornemens van het Kapelbestuur. Het verheugt het bestuur dat er zoveel begrip voor de standpunten bestond.

U zult in de komende editie van de Huis-aan huisbladen de advertentie zien en ook zal er een bordje in de tuin komen te staan.

Om u een idee te geven over de nabije toekomst; het bestuur en onze makelaar verwachten dat er, indien zich een geïnteresseerde meldt, nog 1½ á 2 jaar over heen gaat voordat de Kapel dan mogelijk dicht gaat. Wij schrijven mogelijk, want het is ook denkbaar dat iemand er een activiteit in wil ontwikkelen, waarbij het houden van maandelijkse vieringen nog door kan gaan.

Wij zullen de beide gemeenten Hengelo en Zelhem op de hoogte blijven houden middels publicaties over de voortgang van dit proces.

Namens het bestuur van de Goede Herder Kapel,

Henk Wentink, voorzitter.

Lees ook: