Nieuws over de Goede Herder Kapel

Nieuws over de Goede Herder Kapel.

In een eerder stadium hebben we u gemeld dat de voorlopige Koopovereenkomst getekend is. In die overeenkomst stond 1 ontsnappingsclausule; de koop zal geformaliseerd worden na goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan. Ons is steeds verteld dat de procedure voor deze wijziging 1 tot 1½ jaar in beslag zou nemen. Kortom de diensten in de Veldhoek zouden tot mogelijk eind 2022 door kunnen blijven gaan.

Begin augustus werden we echter verrast met de mededeling dat de kopers onmiddellijk (lees zo spoedig mogelijk) over wilden gaan tot overdracht. Dat heeft het Kapelbestuur besproken en daarbij vastgesteld dat er een nodige tijd van aanloop naar die overdracht noodzakelijk is. In overleg met de kopers is nu besloten de overdracht plaats te laten vinden in de laatste week van april 2022. Dat betekent dat op 17 april 2022, de 1e Paasdag, de laatste kerkelijke dienst in de Kapel gehouden gaat worden.

Er is een groepje samengesteld dat zich gaat buigen over de wijze van afsluiting van de kerkdiensten in de Kapel en ook zal er iets georganiseerd worden waarbij men nog een laatste keer in de Kapel kan gaan kijken. In een later nummer van Klokgeluiden zullen wij u daar over informeren.

Namens het Kapelbestuur,

Henk Wentink

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: