Geen openstelling Kerkstraat 15 meer

Het diaconaal centrum, Kerkstraat 15, is sinds 1 juni niet meer geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend om met iemand te spreken van het pastorale team.
Gebleken is dat er geen gebruik van werd gemaakt en men via de telefoon contact zoekt met de wijkouderling.
De afgelopen tijd is het pastoraal ‘gewoon’ doorgegaan, maar dan via de telefoon.
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of waarnemend predikant.

Wijkouderlingen en waarnemend predikant:
Mw. J. Hebbink, tel. 0575-463664
Mw. H. Peelen en dhr. C. Peelen, tel. 0575-462799
Mw. E. Bobbink, tel. 06-51278365
Mw. H. Momberg en dhr. A. Luesink tel. 0575-464097
Ds. J. Mol, tel. 06-48345970

Lees ook: