De Goede Herder Kapel

De Goede Herder Kapel.

Na de vaststelling van de definitieve datum, waarop de laatste kerkdienst gehouden zal worden in de Goede Herder Kapel, op zondag 17 april 2022, de 1e Paasdag in de namiddag, is er een commissie aan het werk gegaan om dat op een gepaste wijze te vieren.

We gaan niet alle details verklappen, maar het moet wel een terugblik worden op de geschiedenis van de Kapel. Daarvoor roepen wij iedereen op om na te denken over een wijze van betrokkenheid bij speciale diensten, waar in de Kapel vorm aan gegeven is.

U kunt daarbij denken aan: het laten dopen van kinderen, trouwdiensten en ook rouwdiensten. Bent u nog in het bezit van foto’s, of b.v. doopjurken en voor rouwdiensten: de gebruikte liturgie? Zou u deze dan tijdelijk ter beschikking willen stellen aan de commissie? De commissie gaat zorgvuldig om met de ingebrachte stukken!
Indien u de laatste vraag met ja beantwoordt, wilt u dan contact opnemen met:

• Diny Hebbink-Hillen  – 06 55532064
• Annie Bloemendal-Jolink – 0314-622307
• Betsy Wentink-Wisselink – 06 51711773

Zij zullen dan met u overleggen wat er vervolgens gaat gebeuren.
Wij hopen op leuke reacties!

Namens de voorbereidingscommissie,

Henk Wentink

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: