De bouwers en de sjouwers

De bouwers en de sjouwers

Salomon besloot een tempel te bouwen voor de Heer. En dan staat er in 2 Kronieken 2 vers 1 het volgende opgetekend:

“Hij beschikte over zeventigduizend sjouwers en tachtigduizend steenhouwers in het gebergte die onder leiding stonden van zesendertighonderd opzichters”.

Sjouwers en bouwers voor de kerk des Heeren. In de dienst van 17 januari hebben we afscheid genomen van 2 van onze sjouwers en bouwers. Verder was er een heuglijk moment om te gedenken dat de heer J.G. van Mourik al ruim 40 jaar sjouwer, bouwer en opzichter is. Tevens heeft Rinie Disbergen de lokroep van de kerk niet kunnen weerstaan en besloten om zich (tijdelijk) weer in te willen zetten voor de kerk als scriba.

Binnen onze kerk hebben we veel vrijwilligers om bepaalde taken uit te voeren. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Maar binnen de colleges van kerkrentmeesters, diakenen en ouderlingen hebben we nog sjouwers, bouwers en opzichters nodig. Samen vormen we de kerk des Heeren en moeten we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Velen voelen zich niet geschikt om één van die taken te vervullen. Tijd speelt ook vaak een rol. Maar een ieder heeft zijn eigen talenten en binnen de colleges is er ruimte om die talenten in te zetten voor de dienst des Heeren. De een is goed in plannen, de ander kan goed contact onderhouden met ouderen, weer een ander heeft de gave om de jeugd bij de kerk te betrekken, weer een ander administratief inzicht. Wij, als kerkenraad, kennen niet al uw talenten, maar wij hebben die talenten wel allemaal nodig. Nu het er naar uit ziet dat we een nieuwe predikant aan ons binden, zou het fijn zijn om haar vanuit een voltallig college te kunnen ondersteunen. Zodat we samen kunnen bouwen en sjouwen voor de dienst des Heeren in de Protestantse Gemeente van Hengelo GLD.

Wilt u een bouwer, sjouwer of opzichter zijn. Laat het ons weten.

Aalt van der Kamp

kerkrentmeesters@pknhengelogld.nl

diaconie@pknhengelogld.nl

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: