Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.

Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.

Sinds het ontstaan van de Bijbel zijn er bewerkingen van gemaakt. Soms van het geheel, maar vaak ook van belangrijke passages. Dat werd dan niet zozeer een vertaling, maar een manier om het aan te spreken gehoor met herkenning te bereiken. Kinderbijbels of verhalenbundels zijn daar een mooi voorbeeld van.
Tijdens de kerstening van stammen en volken in deze streken door veelal Ierse monniken, was er eveneens behoefte aan een op dat publiek afgestemde bewerking.
In het midden van de negende eeuw ontstond die poging tot een eerste kennismaking. In dichtvorm werd het Evangelie in de eigen taal verteld. Met als titel ‘Heliand’.
Zo’n 15 jaar geleden is er een prachtige vertaling verschenen van dit in het Oudsaksisch geschreven verhaal. Tijdens een net toen genoten studieverlof heb ik het hele gedicht kunnen bestuderen. En ben er veel wijzer van geworden.
De ‘Heliand’ is niet alleen een boeiende en verrassende bewerking, maar ook interessant op taalkundig, theologisch en historisch gebied.
Wel iets voor liefhebbers van wat in het verleden achter ons ligt. Maar bijzonder om kennis van te nemen.

Op donderdag 3 november wil ik voor geïnteresseerden een inleiding verzorgen in het kader van ‘Inspiratie en Ontmoeting’. Enige voorkennis is niet vereist. Gewoon belangstelling is voldoende.
Uiteraard zullen we stukken met elkaar lezen. Daarom is het van belang te weten op hoeveel belangstellenden we ongeveer kunnen rekenen. Wilt u zich daarom bij mij of Frida Meints opgeven?
Dan weten we meteen welke locatie het meest geschikt is om samen te komen.
Een klein gezelschap kan prima in Kerkstraat 15. Voor een wat groter publiek reserveren we ruimte in ‘Ons Huis’.
We beginnen in ieder geval om 19.30 uur. En waar, dat hoort u dan nog.
Een onbekend onderwerp. Laat u verassen!

ds. Joop Mol

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: