Bevestigingsdienst | 17-01

Geroepen en afscheid nemen.

In de kerkdienst van 17 februari is er afscheid genomen van Ab Denkers als Kerkrentmeester en van Cisca de Kreek als Ouderling-scriba.

Een mooie dienst waarin het ging over ‘De wondere visvangst’ en zoals ds. Joop Mol het zo treffend verwoordde: vissen vangen betekent ‘mensen vangen’, eigenlijk ‘mensen opvangen’.

Jan Steenblik sprak Ab toe en bedankte hem voor zijn 4 jaar kerkrentmeester zijn. Jan memoreerde dat er veel gebeurd is, maar dat Ab altijd rust en kalmte bewaarde. Speciaal het roosters plannen van beamerbedieners, kosters en organisten gebeurde met veel accuratesse. Ab kreeg een kaars, pentekening en bloemen mee.

Cisca werd toegesproken door Helma Momberg, “wat een wondere tijd heb je als Scriba meegemaakt. Nadat je met Pinksteren 2019 begon en alles de zomer door op de rit leek, kwam het bericht dat ds. Aleida Blanken ging vertrekken. En daarna Corona”. Helma vertelde over de voortvarendheid, accuraatheid en stiptheid waarmee Cisca te werk ging. Veranderingen aan de lopende band en dat betekende snel handelen naar allen die het moesten weten. Dat is prima gelukt. Voor al het werk werd ze hartelijk bedankt. Ook zij kreeg een kaars, pentekening en bloemen mee.

Het lied ‘Wij willen jou hierbij bedanken’, speciaal voor scheidende kerkenraadsleden geschreven, werd door Joop Mol gelezen.

Wij willen jou hierbij bedanken

voor alles wat je hebt gedaan.

Hier in de kerk, voor alle mensen,

ter ere van Gods grote naam.

Het ga je goed; ontvang deze kaars:

het licht straalt om je heen,

zo ga je nooit alleen!

Melodie Komt nu met zang.

 

Tevens werd in deze dienst Rinie Disbergen bevestigd als tijdelijk Scriba. Ze zal, totdat er een nieuwe scriba is, deze taak op zich nemen.

En dan, een bijzondere verrassing voor onze administrateur Jaap van Mourik. Hem werd als grote blijk van waardering de erepenning van de PKN en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Ruim 40 jaar zoveel inzet, deze blijk van waardering is meer dan verdiend.

Dienst terug kijken

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: