Bericht van de beroepingscommissie

Bericht van de beroepingscommissie

In onze zoektocht naar een nieuwe predikant heeft de Kerkenraad een beroepingscommissie ingesteld bestaande uit de volgende leden: José van Diepen, Henny Peelen, Everdien Bobbink, Geert Hiddink, Henk Waarlo, Chris Lubbers, Marjan Heinemans, Heidi Glastra en Ton Knoef.

De commissie heeft de opdracht een predikant voor te dragen aan de kerkenraad, zodat een beroep kan worden uitgebracht. Als het uitgebrachte beroep door de betreffende kandidaat wordt aangenomen, hebben wij de vacature vervuld. Wij zijn ons werk begonnen met 3 maanden vertraging. De startvergadering die voor 16 maart gepland stond, kon niet doorgaan door het uitbreken van het coronavirus. Uiteindelijk hebben wij het proces op 25 juni opgestart.

In het septembernummer van Woord&Weg is onze advertentie geplaatst. Woord &Weg is een tijdschrift dat bij veel predikanten op de deurmat valt. Daarnaast hebben wij op onze eigen website en op de vacaturesite van de Protestantse Kerk Nederland kandidaten opgeroepen te solliciteren. Verder hebben wij van de PKN een zogenaamde advieslijst ontvangen met namen van kandidaten die beroepbaar zijn. De reactietijd liep eind september af.

Op 30 september en 12 oktober hebben wij een selectie gemaakt. Met een aantal kandidaten gaan wij de volgende fase in en bezoeken de kerkdienst waarin de kandidaat voorgaat. Daarna hebben wij een gesprek om nader kennis te maken. Dat doen wij niet met de gehele commissie maar in viertallen.

Als voorfase van het actief horen gaan wij de komende week gezamenlijk online kerkdiensten van de kandidaten bekijken om een beeld te krijgen van de kandidaat. Daarna houden wij een voorbespreking. Wij willen eind volgende week (week 43) de eerste afspraken maken voor het bezoeken van de kandidaten.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: