Bericht uit Lemmer

Protestantstekerk–5

Aleida Blanken was 15 jaar predikant van de Protestantse gemeente Hengelo Gld en is sinds maart 2020 predikant in Lemmer

Ds. Aleida Blanken

Predikant in Lemmer

Lieve mensen in Hengelo,

op verzoek van de redactie laat ik even van mij horen vanaf mijn nieuwe stek. Net als in Hengelo en overal, zijn we als kerk in het hart getroffen door de coronacrisis. In het hart getroffen op meerdere wijzen: in de eerste plaats geraakt en bewogen om het leed, de vele zieken en overledenen door het virus. Geraakt, ook in positieve zin, door de enorme inzet van werkers in de gezondheidszorg. Maar getroffen ook in het eigene van de kerk: elkaar ontmoeten, samen vieren, samen zingen. Wat een gemis, nu alweer bijna vier maanden lang geen kerkdiensten met elkaar in één ruimte.

Mijn start in Lemmer werd door dit gemis getekend. Gelukkig heb ik veel hartelijke gebaren van welkom mogen ontvangen uit de gemeente. Velen kijken of luisteren zondags naar de online dienst vanuit de ‘Tsjerke oan it Dok’. We verzorgen de dienst daar met zeven mensen in totaal, waaronder een fantastische digitale techneut, die goede kwaliteit live- video streaming tot stand brengt. Met deze mensen en een aantal ambtsdragers vorm je in korte tijd een hecht team. Gemeenteleden heb ik alleen (nog maar) in huis- of tuinbezoeken kunnen ontmoeten. Kinderen missen we natuurlijk heel erg in de kerk – ook al worden ook zij via de digitale weg aangesproken; enkelen heb ik persoonlijk kunnen spreken. Veel ouderen heb ik helaas nog niet ontmoet vanwege de coronabeperkingen. Ondanks deze beperkingen ben ik redelijk goed ingeburgerd in het mooie en levendige Lemmer.

Vanaf Hemelvaartsdag werd het dorp een beetje zoals het acht, negen maanden per jaar is: veel gasten, fietsers, watersporters, rijen dik boten in het dok, tig keer per uur de brug(gen) open, om je heen hoor je veel Duits spreken en er zijn veel leuke winkeltjes en gezellige terrassen. Wat hadden we te doen met de horeca-ondernemers. Je zag ze in april al hoopvol klussen en poetsen… eindelijk mochten ze dan 1 juni open! De omgeving is prachtig en gevarieerd qua landschap. In het voorjaar heb ik genoten van de bollenvelden in de Noordoostpolder, hier letterlijk om de hoek. Andere keren fietste ik langs de dijk richting Gaasterland en haalde mijn hart op aan de lammetjes. En natuurlijk krijg ik nooit genoeg van het water, de weidsheid en de mooie luchten. In mijn hart koester ik de groene ‘kathedralen’ van de Achterhoek, de coulissen en de kronkelende wegen. Bijzonder, hoe rijk ons kleine land is aan variatie in natuur én mensen! Ik voel me ook een rijk mens, met die goede tijd in Hengelo achter de rug en de uitdaging die ik in Lemmer mocht aangaan, het vertrouwen dat me hiervoor gegeven wordt. Ik heb ook vertrouwen in de toekomst. Ook, dat het coronavirus verdreven, ja verslagen zal worden! Dat we weer kunnen samenkomen in onze kerken en heerlijk zingen. En natuurlijk hebben we nog wat tegoed in het lijntje Hengelo- Lemmer… ik hou het warm, voor degenen die op 22 maart hadden willen afreizen naar het noorden…

Voor nu wens ik u en jullie een goede zomer. Met de woorden, die op de vlag staan die aan de Lemster Toer wappert: “Houd moed, heb lief!”.

Hartelijke groet, Aleida Blanken

Lees ook: