Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

De Wereld Vredes Vlam staat nu ruim vier jaar in Hengelo te branden. We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons dagelijks bewustzijn. ...

Na de vaststelling van de definitieve datum, waarop de laatste kerkdienst gehouden zal worden in de Goede Herder Kapel, op zondag 17 april 2022, de 1e Paasdag in de namiddag, is er een commissie aan het werk gegaan om dat op een gepaste wijze te...

Zoals u wellicht bekend zal zijn lopen landelijk de coronabesmettingen weer flink op. Ook in de gemeente Bronckhorst is dit helaas het geval. Als kerk nemen wij onze verantwoordelijkheid. ...

We pakken de draad weer op van het breicafé. Gezellig samen handwerken onder het genot van een kopje koffie. Vanaf 15 oktober is er weer elke vrijdag breicafé in Kerkstraat 15 van 10.00-12.00 uur. Graag tot ziens! ...

Met de opening van het Repair Café op 2 september jl. is het nieuwe seizoen 2021/2022 weer van start gegaan en hopen we dat we met z’n allen de weg naar het Repair Café weer weten te vinden. Repair Cafés zijn een belangrijk onderdeel van...

Iedereen hartelijk bedankt voor het inleveren van kleding en schoenen. Mede dankzij u kunnen er projecten ondersteund worden voor mensen in nood. ...

Op zondag 19 september was het startzondag Bekijk de foto's van de dienst hier....

Op dinsdag 7 september willen we de “dinsdagmorgen inloop” in Kerkstraat 15 weer opstarten. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. ...

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 30 september als start van het seizoen een excursie naar Wijngaard Um d’n Olden Smid van Jan Jansen en Alma ten Bruin in Velswijk. ...

In een eerder stadium hebben we u gemeld dat de voorlopige Koopovereenkomst getekend is. In die overeenkomst stond 1 ontsnappingsclausule; de koop zal geformaliseerd worden na goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan. ...