Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

De eerstvolgende Noaberviering vanuit de Raad van Kerken Hengelo staat gepland op zaterdag 14 november a.s. Dan is de wintertijd ingegaan en zal het ’s avonds weer vroeg donker zijn. Dat is de reden waarom het thema ‘licht’ is gekozen. ...

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting had voorzichtig na de eerste Corona golf in augustus de draad weer opgepakt. We hadden een “Coronaproof” programma bedacht, waarbij we veel activiteiten hadden gepand in de grote zaal van Ons Huis. ...

Na een lang traject van afwegingen en voorbereiding heeft het Kapelbestuur op 29 september j.l. het formele besluit genomen om de Goede Herder Kapel te koop te zetten....

De commissie heeft de opdracht een predikant voor te dragen aan de kerkenraad, zodat een beroep kan worden uitgebracht. Als het uitgebrachte beroep door de betreffende kandidaat wordt aangenomen, hebben wij de vacature vervuld. Wij zijn ons werk begonnen met 3 maanden vertraging. De startvergadering...

Er gelden nieuwe landelijke maatregelen vanaf woensdag 14 oktober jl. om het coronavirus terug te dringen. Voor ons als kerk heeft dat uiteraard ook gevolgen. Daarover willen wij u informeren. ...

Er gelden nieuwe landelijke maatregelen vanaf woensdag 14 oktober jl. om het coronavirus terug te dringen. Voor ons als kerk heeft dat uiteraard ook gevolgen. Daarover willen wij u informeren. ...

Na overleg met de vrijwilligers en een intensieve voorbereiding konden we het Repair Café in een aangepaste vorm weer openen. Ook de eigenaar van Kerkstraat 15 stond het gebruik van de oude Smederij weer toe. Het voorste gedeelte was hiervoor ingericht als ontvangstruimte en het...

De zoektocht naar een nieuwe predikant (m/v) is in volle gang. Dat brengt een gespannen afwachting voor de hele Protestantse kerkgemeenschap met zich mee. In de tussentijd wandel ik wat mee met de gang van zaken in een periode van kerk-zijn die ook als een...

Op 10 oktober a.s. staat Theaterfabriek Gekkoo met de voorstelling KRAS | kerf in de Lambertikerk in Zelhem. Haidar Habash, klarinet- en dudukspeler Ghaeth Almaghoot en contrabassist Bariş Ofluoǧlu zijn de hoofdrolspelers in deze indringende muzikale vertelling over vluchten uit een oorlog. ...