Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

Jongeren van de SOOS en ouders van deze jongeren, noteer onderstaande data vast in je agenda!...

Het is herfst. Van oudsher een tijd om stil te staan bij verdriet en gemis van wie er niet meer is. De kerken van Hengelo gld wilden ruimte geven voor even een moment van herinnering aan iemand die je mist doordat hij of zij is...

De kinderkerstviering van de PKN Hengelo Gld en de RK Geloofsgemeenschap wordt op zondag 18 december in de Remigiuskerk gehouden. We beginnen om 17.30 uur en de viering zal ongeveer een uur duren. ...

Na twee corona-jaren kon de organisatie van het Repair Café weer een gezellige avond organiseren in Kerkstraat 15 als waardering voor alle zeer betrokken vrijwilligers. De vrijwilligers waren dan ook bijna allemaal aanwezig! ...

Oproep aan iedereen die hun tegemoetkoming van 190 euro voor de hoge energiekosten willen doneren aan mensen in financiële nood . ...

Op zondagmiddag 2 oktober werd er in Keijenborg een Kliederkerk gehouden. Spelenderwijs met een Bijbelverhaal aan de slag...

Noaberviering – 12 november – ‘De witte motor’ Al sedert 2012 wordt eenmaal per kwartaal een Noaberviering gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Een laagdrempelige oecumenische viering waarin delen, leren, vieren centraal staan rondom een bepaald thema. Belangrijk element bij het aspect noaberschap is...