Nieuwe verdeling in het bezoekwerk

Op zondag 22 januari hebben we pastor Jacqueline van Dop verwelkomd in onze gemeente. Ze gaat gemeenteleden die op de Bleijke wonen, en gemeenteleden boven de 75 jaar woonachtig in het dorp bezoeken. Daarnaast gaat zij enkele keren per jaar voor op de Bleijke en in de Remigiuskerk.

Dominee Rineke van den Berg blijft alle mensen onder de 75 jaar die in het dorp wonen bezoeken, evenals alle gemeenteleden die buiten het dorp wonen.

Wordt Jacqueline van Dop uw pastor, dan krijgt u daar bericht van in uw brievenbus met alle contactgegevens. De ouderlingen hebben afgesproken dat als bij een echtpaar één van de twee 75 jaar wordt, beiden onder de hoede gaan vallen van pastor Jacqueline van Dop.

Deze nieuwe verdeling in het bezoekwerk is een gevolg van ons nieuwe beleidsplan waarin staat dat het ouderenpastoraat goed loopt, maar dat er weinig aandacht is voor andere generaties in onze gemeente. Daarom is ons beleid voor de komende jaren om wat goed loopt, het ouderenpastoraat, te behouden, en daarnaast meer in te zetten op omzien naar alle generaties. Het bezoekwerk dat dominee Joop Mol tot voor kort deed, voor 0,2 fte, is daarom uitgebreid naar ook bezoekwerk onder ouderen in het dorp. Pastor Jacqueline van Dop gaat voor 0,3 fte aan het werk.

Hierdoor komt er voor dominee Rineke van den Berg tijd vrij om zich te richten op gemeenteopbouw.

Ook de ouderlingen hebben gekeken naar hun taakverdeling binnen het bezoekwerk want ook zij willen een meer evenredige aandacht schenken aan alle generaties. Daarom wordt ouderling Marja Retz ouderling 75+. Zij gaat als ouderling voor gemeenteleden van 75+ in het dorp aan de slag. Ouderlingduo Hennie en Chris Peelen bezocht ook al een aantal ouderen in het dorp en blijven dit de komende twee jaar doen. Als zij vervolgens stoppen als ouderling, neemt Marja Retz hun gedeelte van de wijk over en is zij ouderling 75+ voor alle gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar in het dorp.

Op deze manier kan pastor Jacqueline van Dop samenwerken met drie ouderlingen (Marja Retz, duo Peelen en duo Luesink) in plaats van met vijf of zes, wat het werken makkelijker maakt.

Dit betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe ouderling voor het buitengebied dat Marja Retz onder haar hoede had. Lijkt dit u wat? Geef het door!

Het duizelt u wellicht als u bovenstaande allemaal leest, maar we gaan gewoon van start en werken toe naar de nieuwe situatie. Er komt een nieuwe verdeling van bezoekwerk omdat we graag de hoeveelheid werk goed willen verdelen. We houden u in Klokgeluiden en de brievenbus op de hoogte!

Ouderlingen, Rineke van den Berg, Jacqueline van Dop

eindexamenkandidaten

Eindexamenkandidaten   Het is weer een spannende tijd voor een hoop scholieren; het eindexamen komt eraan. Er wordt hard geleerd en geoefend voor de eindexamens. De Jeugdraad heeft een leuke...

Samenwerking Litania, soosjongeren en naaisters van het Repair Café!

Op 10 maart kwamen de jongeren van de jeugdsoos en de naaisters/vrijwilligers van het Repair Café samen in de Smederij. De jongere kregen hier uitleg over het doel van het...

Wandelend op weg naar Pasen in Bronckhorst

De Protestantse kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo en Zelhem en Wichmond organiseren ook in 2023 weer een wandel-evenement: vijf wandelingen die starten en eindigen bij de voordeur van de deelnemende...