Jeugd/Soos

2 april Palmpasen

De kinderen worden weer van harte uitgenodigd om op Palmpasen met hun Palmpasenstok van de ene kerk naar de andere kerk te lopen.

Er wordt om 10.25 uur buiten gestart bij de Willibrordkerk. Daar krijgen de kinderen een broodhaantje op hun stok. Om 10.30 uur lopen de kinderen onder muzikale begeleiding de Willibrord kerk binnen, om vervolgens via de Spalstraat naar de Remigiuskerk te lopen. In onze kerk komen de kinderen tegen het einde van de kerkdienst binnen, ook nu met de muziek voorop. Wat een feest!

De jeugdraad maakt tasjes met materialen klaar waarmee je je Palmpasenstok zelf kan versieren. Ophalen van zo’n tasje kan op vrijdag 31 maart tussen 14:00 uur en 15:00 uur bij Kerkstraat 15.

 

 

SOOS

 

10 maart bezoek Repair Café/Litania

Op vrijdagavond 10 maart gaan we het Repair Café en de kringloopwinkel Litania bezoeken. We starten om 19.00 uur in het Repair Café, wat zich in de smederij achter Kerkstraat 15 bevindt. Na een half uur lopen we door naar de kringloopwinkel in de Spalstraat en krijgen we daar een rondleiding.

 

Het is mooi als iedere jongere iets van kleding meeneemt om in te leveren bij de kringloop en/of iets uit huis wat stuk is. Denk bijvoorbeeld aan een elektrisch apparaat wat het niet meer doet, of iets wat vernaaid moet worden.

 

Na de rondleiding bij Litania gaan we kleding uitzoeken voor onszelf! Er zijn naaisters aanwezig vanuit het Repair Café die meekijken hoe en wat er vernaaid moet worden, zodat het uitgezochte kledingstuk jou gaat passen.

 

Ons bezoek aan Litania gaat nog een vervolg krijgen. Het zou mooi zijn als de vernaaide kleding geshowd kan worden. Over het hoe en wanneer volgt later bericht.

 

verjaardagsvisite

Als u jarig bent geweest in de maanden juli, augustus en september, en u bent 75 jaar of ouder geworden, dan krijgt u binnenkort een uitnodiging om uw verjaardag nogmaals...

Soos

Vrijdagavond 15 september start het nieuwe seizoen van de jongerenontmoeting SOOS weer. Om 18.30 uur zijn alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar welkom in Kerkstraat 15. We praten...

Repaircafe

Jaarvergadering Op 25 augustus hield het Repair Café zijn “jaarvergadering”. Het kalenderjaar 2022 werd geëvalueerd en deze was een succes ondanks dat we door de coronamaatregelen pas in februari van...