Afscheid nemen van een kostersechtpaar en van een ouderenpastor

Op 8 januari 2023 konden Gerrie en Harry Vrogten hun werk overdragen aan Jenny en Bennie Jolink. Zo wilden zij het graag. September 2021 is het 25-jaar kosterschap gevierd, in de Remigiuskerk. Door corona was het niet mogelijk om de dienst te houden in de Bleijke. Dit jubileum was voor hen wel het moment om te stoppen met het kosterschap. Maar stoppen zonder opvolgers… dat kon niet. In april van het vorige jaar was er de eerste kerkdienst na de corona pauze en Gerrie en Harry pakten het kosterschap weer op. Dit geeft ook aan hoe belangrijk zij beiden dit werk vinden. Gastheer en gastvrouw zijn voor allen die in het Atrium naar de kerk kunnen gaan.

Heel veel dank voor jullie jarenlange inzet.

Ook ds. Joop Mol heeft afscheid genomen als ouderenpastor. Hij heeft aangegeven dat het tijd werd om te stoppen. In Klokgeluiden van januari staat een heel artikel met hem. Ruim anderhalf jaar heeft Joop als ouderenpastor gewerkt. En in die tijd is hij bij veel mensen op bezoek geweest, op mooie en droevige momenten. Hieraan heeft hij in vieringen en gesprekken woorden gegeven, bemoedigend en troostend. Dank daarvoor. Wij wensen hem Gods zegen toe op de weg die hij bewandelt.

eindexamenkandidaten

Eindexamenkandidaten   Het is weer een spannende tijd voor een hoop scholieren; het eindexamen komt eraan. Er wordt hard geleerd en geoefend voor de eindexamens. De Jeugdraad heeft een leuke...

Samenwerking Litania, soosjongeren en naaisters van het Repair Café!

Op 10 maart kwamen de jongeren van de jeugdsoos en de naaisters/vrijwilligers van het Repair Café samen in de Smederij. De jongere kregen hier uitleg over het doel van het...

Wandelend op weg naar Pasen in Bronckhorst

De Protestantse kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo en Zelhem en Wichmond organiseren ook in 2023 weer een wandel-evenement: vijf wandelingen die starten en eindigen bij de voordeur van de deelnemende...