Nieuws
Inspiratie & Ontmoeting 23 januari 2020
Vluchtelingen: praat je met of over hen?
Een ontmoeting die smaakt naar meer!
Door oorlog, geweld en andere crises zijn wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht. Een deel van hen probeert in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Ook in de Achterhoek, in ons dorp, kwamen vluchtelingen wonen. Onze nieuwe dorpsgenoten zijn onder andere uit Syrië afkomstig. Kennen we elkaar al een beetje? Vanavond bieden we een unieke kans om elkaar informeel te ontmoeten. Hoe kun je dat beter doen dan door samen te eten? Met Syrische en andere “wereldgerechten” wordt dat samen smullen!
Na het toetje geven we het woord aan mensen van Vluchtelingen Werk Nederland voor een uur informatie met natuurlijk ruimte voor vragen en gesprek.
Vluchtelingen Werk Nederland organiseert met het project “Bekend maakt Bemind” ontmoetingen met vluchtelingen. Zij komen langs met een getrainde vrijwilliger van vluchtelingenwerk en een vluchtelingvoorlichter. De vluchtelingvoorlichter vertelt zijn of haar persoonlijke verhaal en we gaan met elkaar in gesprek. We hopen te bereiken dat mensen tijdens onze bijeenkomsten een duidelijker beeld krijgen van wat het eigenlijk betekent om alles en iedereen achter te laten en in Nederland een nieuw leven op te moeten bouwen.
Plaats: Diaconaal Centrum Kerkstraat 15
Tijd: 18.30 uur - 21.30 uur, incl. maaltijd
Kosten: 6 euro p.p. (maaltijdvergoeding) en een vrijwillige gift voor de overige onkosten
Opgave (i.v.m. beperkt aantal plaatsen en maaltijd) vóór 18 januari bij één van de werkgroepleden:
Frida Meints, f.meints@gmail.com, tel. 0575-464695.
Ans Schabink- Demmer, ansdemmer@gmail.com, tel. 06-13240336.
Jo van Aken, jo.van.aken@gmail.com, tel. 0575-461800.
Aleida Blanken, dominee@pknhengelogld.nl, tel. 0575-461224.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap