Nieuws
Zendingserfgoedkalender 2020
Kalender te bestellen tot 15 november 2019.
De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van India en gaat verder in op de geschiedenis van de zending vanaf de Thomas christenen en de latere komst van rooms-katholieken en de jongere kerken die door de protestantse zendingen werden gesticht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst en andere toegepaste technieken in dit subcontinent.
Naast de schilderijen met Bijbelse thema's vindt u in de kalender informatie over de geschiedenis van het immense land, over de zendingsgeschiedenis en de kerken, over christelijke kunst in India en over projectpartners van Kerk in Actie.
Omdat we op de kalender naast de voorplaat maar ruimte voor twaalf schilderijen, voor elke maand één, hebben en mw. Jayashree Jayapaul een serie van maar liefst 119 Bijbelse voorstellingen maakte, hebben we besloten er meer dan vijftig op te nemen in een boekje. Hierin zijn, voor elke week, een schilderij van haar hand opgenomen, waarbij een korte overdenking is geschreven. Ook zijn er enkele dichtregels aan toegevoegd die op bekende melodieën ook gezongen kunnen worden.
Bestellen kan via https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2020/
of via de ZWO bij Mimi Garrits t/m 15 november, tel 0575-463568.
De kosten zijn € 9,00 voor de kalender en ook € 9,00 voor het boekje.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap