Nieuws
Inzamelingsactie 5 en 6 oktober 2018
Sam’s Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.
Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal Afrikaanse
Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar.
Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

In Hengelo (G) kan gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen ingeleverd worden bij

St. Willibrorduskerk op vrijdag 5 oktober van 19 – 20 uur en op zaterdag 6 oktober van 10 – 11 uur.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap