Nieuws
Dag van de Duurzaamheid
Markeer je agenda of kalender alvast groen van 7 tot 12 oktober! 10 Oktober is de Dag van de Duurzaamheid. En dat voor de 10e keer in ons land! Kijk maar op www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Ook in Hengelo zetten we duurzamer leven op de agenda. Zondag 7 oktober 10.00 uur, vieren we de schepping in de geest van Franciscus van Assisi (zijn naamdag is 4 oktober: zoveel meer dan dierendag!) met een interactieve kerkdienst in de Remigiuskerk.

Donderdag 11 oktober 20.00 uur, is iedere belangstellende welkom in Ons Huis voor een workshop met achtergronden onder het motto “God in de supermarkt”, geleid door Alfred Slomp van het landelijke initiatief www.Godindesupermarkt.nl. Deze avond is georganiseerd door de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap