Nieuws
Startzondag 16 september 2018
Generaties voor vrede rond de World Peace Flame.
Zondag 16 september vieren de gezamenlijke kerken in Hengelo de start van een nieuw seizoen. Dat gebeurt met een afwisselende kerkdienst in de Willibrordkerk en een korte ceremonie bij de Vredesvlam op het plein voor de Remigiuskerk. Op deze eerste zondag van de Vredesweek is het thema “Generaties voor vrede”. Dit is een samenwerking van de Raad van Kerken met het comité van de World Peace Flame in Hengelo.
In de dienst die om 10.00 uur begint, wordt samen met de RK en Protestantse koren gezongen over vrede. In woord en beeld is er aandacht voor uitdaging en actualiteit; ieder van ons kan bijdragen aan vrede! Vertegenwoordigers van vijf generaties zullen de vlam van vrede in handen hebben en zeggen, wat vrede voor hen is. Tijdens de viering vragen we de kinderen om iets te maken wat we ook nodig hebben voor het feest van de vrede.
Na afloop is er koffie, limonade en lekkers voor iedereen in de kerk. Tegen 12.00 uur gaan we op weg om de Vredesvlam terug te brengen naar het plein voor de Remigiuskerk. Tenslotte staat er in Kerkstraat 15 soep met brood klaar voor alle wandelaars.
Iedereen die een hart voor vrede heeft, is van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren!
Contactpersoon: ds. Aleida Blanken, dominee@pknhengelogld.nl.
Zie ook www.willibrordhegenlo.nl en www.protestantsegemeentehengelogld.nl en www.wpfbronckhorst.nl en www.paxvoorvrede.nl.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap