Nieuws
Interkerkelijke motortoer Joure-Hengelo 21/22 april 2018
Steeds meer Nederlanders rijden motor! Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Een jaar of tien geleden kwam naar voren dat ook binnen de Raad van Kerken meerdere leden motor rijden. Zo ontstond het idee om vanuit de protestantse, de vrijzinnige en de katholieke geloofsgemeenschappen met belangstellenden ‘oecumenisch’ te gaan toeren. Dat werd een traditie. Jaarlijks gebeurt dat volgens een vast concept op Tweede Pinksterdag: oecumenische ontmoetingen op het feest van de Geest.
Nadat een van de initiatiefnemers, ds. Christien Ferrari, de protestantse gemeente van Hengelo had verruild voor de protestantse gemeente Joure, stond een volgende uitdaging te wachten: een bezoek aan Friesland, want ook daar wordt motorgereden!
In 2016 had een groep Hengelose motorenthousiasten een fantastisch weekend in Joure en ontstonden bijzondere contacten. Bij het afscheid werd een tegenbezoek afgesproken in combinatie met een preekbeurt van ds. Ferrari in de Remigiuskerk. En dat staat nu te gebeuren!
In het weekend van 21/22 april rijdt Hengelo de deelnemers uit Joure tegemoet: ontmoeting/lunch in Hattem met museumbezoek, een route langs de IJssel naar overnachtingsadres in Hengelo met onderweg een koffiestop en ’s avonds een BBQ. Op zondag 22 april staat bij de Remigiuskerk een erehaag van motoren op het programma met kerkdienstbezoek, koffie en rondrit/lunch in de omgeving, waarna de motorrijders uit Joure weer een eindje op weg gebracht worden. Op detail wordt het programma nog nader uitgewerkt. Hebt u belangstelling om een dag(deel) of weekend mee te toeren, rijdend of als passagier, neem dan contact op met de organisatie.
Het belooft een mooi weekend te worden!
Voor meer informatie en/of opgave: Chris Peelen (tel. 0575-462799), Jaap van Gijssel (tel. 0575-464460) of Gerry Spekkink (tel. 0575-461146).
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap