Catechese, go site Huiscatechese
Catechese 2019-2020
Eind augustus ontvingen onze jongeren weer een uitnodiging om mee te doen aan catechisatie. Waren we vorig jaar al een beetje gaan samenwerken met de kerk van Zelhem; dit jaar zullen we alles samen doen. Jongeren van 11-13 jaar kunnen vanaf januari in Zelhem meedoen met de basiscatechese. Jongeren van 13-17 jaar vormen een groep onder leiding va...
lees meer...
Burenhulp voor huiscatechese
unasicstep.gq Hoe gaan we verder met de huiscatechese?
Jarenlang was de werkwijze in onze kerkelijke gemeente: vier groepen jongeren tussen 12 en 16 jaar. Elke groep blijft vier jaar bij elkaar met dezelfde huiscatecheet. Het was een zeer gewaardeerde en beproefde “methode”, ook met het basismateriaal rond de vier jaarthema&r...
lees meer...
Afsluiting seizoen 2017-18
Zo mogen we dus terugkijken op een fijne middag ter afsluiting van het seizoen huiscatechese 2017-18. We bedanken op deze plaats ook de jongeren zelf, voor hun deelname en betrokkenheid bij de huiscatechese uren. De thematische rode draad was het “Onze Vader”. Daaromheen hebben we geprobeerd ruimte te vinden voor jullie eigen vragen ...
lees meer...
Jongerenexcursie 27 mei 2018
modernpsychtraining.com/cache/trace/tyzy-what-is.php Oriëntalis.
De huiscatechese lijkt alweer lang geleden, dit afgelopen seizoen. In twee groepen, één bij Harriët Knoef-Hiddink en één bij ds. Aleida Blanken, is gesproken en gewerkt rond het thema bidden en het Onze Vader. Als “afsluiting” van het catechese–seizoen koze...
lees meer...
Start Huiscatechese 13 oktober 2017
Terwijl de herfstvakantie alweer bijna in zicht is, begint de kerk met het nieuwe seizoen van samen leren. De huiscatechese zal zo rond eind oktober weer beginnen. Voor en met jongeren van 12 tot en met 16 jaar in gesprek over het christelijk geloof en de bijbel en wat dat voor je kan betekenen. Dit jaar staat het bekende gebed “Onze Vader...
lees meer...
Twee nieuwe mensen gezocht.
In de maand juni worden veel activiteiten van verenigingen, sport en muziek langzaam naar de zomer toe afgebouwd. In het kerkelijk werk lijkt dat ook zo, maar nu zijn we – kerkenraadsleden, dominee en diverse werkgroep leden – alweer druk bezig voor het komende seizoen. De oecumenische Startzondagviering bijvoorbeeld, of het programm...
lees meer...
Slotmiddag huiscatechese 9 april 2017
Na een seizoen van samen stil staan bij de Tien Woorden, vonden we het tijd geworden om in beweging te komen en actief bezig te zijn rond die zelfde Tien Woorden. In de Remigiuskerk hadden wij als team een heel circuit uitgezet van spellen waarbij verschillende zintuigen en vaardigheden gebruikt moesten worden. Bijna alle catechisanten, jongeren...
lees meer...
Seizoensafsluiting 2016-2017
Drie groepen jongeren van 12-16 jaar zijn afgelopen winter elk acht keer samen gekomen. Dit seizoen stonden de Tien Woorden centraal. We hebben die leefregels van God voor ons leven verkend, besproken met diverse werkvormen en gezien, dat we er veel aan kunnen hebben om echt in vrijheid te leven. Alle jongeren en hun ouders en andere belangstell...
lees meer...
Verslag kerkdienst huiscatechese 3 april 2016
Op zondagmorgen 3 april was er een feestelijke dienst, voorbereid met de huiscatechese jongeren. Het thema van de dienst was gelijk aan het thema van het huiscatechese jaar: “Kerk wat vieren we!” Deze winter stond het kerkelijk jaar centraal, samen met de sacramenten doop en avondmaal. Deze aspecten kwamen allemaal in de dienst terug...
lees meer...
Ouderavond 28 januari 2016.
Deze avond was er een ouderavond voor de ouders van de huiscatechesegroepen. Aan de uitnodiging is door veel ouders gehoor gegeven dus met een grote groep hebben we samen gepraat over Geloven en Kerkzijn. De avond werd begonnen met een kennismakingsronde. Daarna hebben we als leiding verteld over het catechese programma van dit jaar ”Kerk ...
lees meer...
Schoef Maor An
Op 5 januari heeft een klein groepje jongeren van de huiscatechese de Schoef Maor An maaltijd bezocht. Als kennismaking met het thema “De kerk is meer dan alleen de zondagse kerkdienst”. Deze keer aten we in tafelgroepjes. Bij elke tafel zaten een paar jongeren. We begonnen de maaltijd met een kennismaking: de jongeren vertelden wie ...
lees meer...
Huiscatechese seizoen 2015-2016
Inmiddels zijn de huiscatecheses weer in volle gang. Er zijn drie groepen. Een groep van 14 tot 17 jarigen onder leiding van Frida Meints. Een groep van 13-14-15 jarigen onder leiding van Rita van der Kamp en Harriët Knoef en een starters groep. De startersgroep wordt bij gebrek aan leiding op dit moment ook gedaan door Harriët Knoef e...
lees meer...
Huiscatechese 2015-2016
https://orlumahussstan.ga Jongeren 12-16 jaar.
We gaan weer van start met de huiscatechese voor en met jongeren van 12-16 jaar. Vier bijeenkomsten voor kerst en vier na kerst. Twee al bestaande groepen gaan door met respectievelijk het duo Rita van de Kamp en Harriët Knoef-Hiddink en Frida Meints en Albert Visscher. Voor de brugklassers, 12- 13...
lees meer...
Ouderavond 20 januari 2014
Op maandag 20 januari zal een avond worden georganiseerd door het huiscatecheseteam, speciaal voor de ouders van de kinderen die naar huiscatechese gaan. Want niet alle kinderen vertellen even veel thuis! “Hoe was het? Goed.” is dan meestal het antwoord. Het is dan goed om als ouders iets meer te horen over de inhoud van het programm...
lees meer...
Start seizoen 2013-2014
Op vrijdagavond 4 oktober zijn we gestart met het huiscatechese seizoen! Het was natuurlijk dierendag, dus hebben we iets laten zien over Franciscus van Assisi en daarna speelden we een spel met spreekwoorden en gezegden over dieren. De kinderen moesten het in groepjes uitbeelden en de anderen moesten dan raden om welk spreekwoord het ging. Dat ...
lees meer...
Afsluiting seizoen 2012-2013 (2)
Op zondagmiddag 14 april vond de afsluiting van de huiscatechese plaats. Het was de eerste mooie zonnige dag in dit voorjaar! De jongeren gingen met een fotospeurtocht op de fiets vanuit Hengelo naar kampeerboerderij "de Haverkamp". Daar hebben we een spel gedaan, levend ganzenbord, waarin allerlei leuke, moeilijke of grappige vragen m...
lees meer...
Afsluiting seizoen 2012-2013
We zijn alweer bezig met de afronding van het seizoen van de huiscatechese. Alle drie de groepen zijn een jaar lang, ongeveer 8 bijeenkomsten, bezig geweest met de Tien Woorden die God ons gaf om op een goede manier samen te leven, tien richtingwijzers in ons dagelijks leven. Zondagmiddag 14 april om 15.00 uur zal de afsluiting zijn van dit huis...
lees meer...
Huiscatechese seizoen 2012/2013
source site Je hebt een Vriend…
Zo begint een gedichtje dat veel mensen van Toon Hermans kennen. Soms zie je dit hangen op een tegeltje in het toilet. Tijdens de zesde bijeenkomst van de aanvangsgroep van de huiscatechese stond het woord vriendschap centraal. We werken deze winter over de 10 woorden. Deze woorden gaan over de re...
lees meer...
Start huiscatechese 5 oktober 2012
We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor de huiscatechese. Ook dit jaar zullen jongeren van 12 tot 16 jaar bij iemand thuis de catechese volgen. Dit jaar zal het programma centraal staan rondom de 10 woorden. Woorden van Godswege die zijn als richtingwijzers in ons leven en denken. Vrijdag 5 oktober is de gezamenlijke start van de huisc...
lees meer...
Afsluiting huiscatechese seizoen 2011/2012
We zijn alweer bezig met de afronding van het seizoen van de huiscatechese. Alle vier groepen zijn een jaar lang, ongeveer 8 bijeenkomsten, bezig geweest met de vraag: wat is de kerk nu eigenlijk, alleen een gebouw of is het meer? En wat vieren we allemaal in de kerk? Kerst, Pasen, Pinksteren, maar ook doop, huwelijk en uitvaart. Zondagmiddag 25...
lees meer...
Start seizoen 2011/2012
Ook dit jaar gaat de huiscatechese weer van start en wel op vrijdagavond 23 september. Niet zoals andere jaren alleen even inschrijven, maar dit keer willen we er even een gezellige avond van maken (in de Remigiuskerk om 19.30 uur) waar we al iets vertellen over het programma van het komend seizoen. We gaan het dit jaar hebben over de kerk en wa...
lees meer...
Huiscatechese ouderavond
Op 17 januari 2011 waren we met huiscatecheseleiding en een aantal ouders bijeen om ons te verdiepen in de gelijkenissen van Jezus, maar ook om te delen met elkaar wat onze kinderen bezighoudt, hoe ze in het leven staan en hoe we daar als kerk bij aan kunnen sluiten. We zullen nu met de kinderen het project rond de gelijkenissen afronden om op p...
lees meer...
Start seizoen 2010/2011
Met de start van het kerkelijk seizoen 2010 is ook het jeugdwerk weer van start gegaan. De eerste avonden van de huiscatechese vinden weer plaats. Gemiddeld komen 8 jongeren samen in 4 verschillende groepen bij mensen thuis. De leiding van de huiscatechese is in handen van: Sylvia Jolink en Marga Lubbers, Dianne Garsen, Erik en Karin Schuerink, ...
lees meer...
"Kerk, wat vieren wij"

Het seizoen van de huiscatechese vordert gestaag. Er zijn voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 16 jaar vier jaargroepen, die inmiddels alweer zo’n zes avonden bijeen zijn geweest. Het thema van dit jaar is “Kerk, wat vieren wij”. Diverse aspecten van het samen “Kerk zijn” komen aan bod. Wij hebben ...

lees meer...
Huiscatechese
De huiscatechese is voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Doelstelling is de jongeren te betrekken bij vragen van geloof en leven, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij hun leefwereld. Per jaar wordt gewerkt met een jaarthema; in 2006 – 2007 was dat “brood”, een centraal begrip in de Bijbel. Er volgen momenteel onge...
lees meer...

25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap