Werkgroepen, go site Inspiratie & Ontmoeting
Wereldtafel op 2 april 2020
unasicstep.gq NB In verband met het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door!

Op 23 januari jl. zat een 40 tal mensen samen aan tafel in het kader van “Dat smaakt naar meer…!”. Nieuwkomers en oud ingezetenen uit Hengelo deelden samen de tafel. Dit was een zeer geslaagde avond. Zo geslaagd dat een aant...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 26 maart 2020
modernpsychtraining.com/cache/trace/tyzy-what-is.php https://orlumahussstan.ga NB In verband met het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door!

Moderne Devotie in de Middeleeuwen. Inspiratie voor vandaag.

Een inleiding door Nelleke Boonstra.
Geert Grote en de Zusters van het Gemeene leven uit Deventer hebben een beweging gestart die de geschiedenis ...
lees meer...
Terugblik op 13 februari 2020
Op 13 februari had de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting een avond georganiseerd met als thema: “Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde”. Op de valreep werd bekend dat Herman Haan door ziekte niet aanwezig kon zijn.
Met een alternatief programma heeft de werkgroep de avond toch door laten gaan. Een van de werkgroepleden ha...
lees meer...
Lezing Herman Haan 13 februari 2020
source site Inspiratie & Ontmoeting.
Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde.
Een lezing over wijn, geloof en de Bijbel door Herman Haan.
“Al vanaf mijn 10de was ik bezeten van wijn. Mijn ouders hadden naast ons café ook een slijterij en daar werden kanalen vol jenever en sloten bier verkocht. Maar ...
lees meer...
Reizigers zijn wij, geen bewoners.....
Op een gevel in Gouda las ik een paar dagen geleden deze spreuk. Ik was erg verbaasd om de naam van Erasmus hier tegen te komen, want ik dacht altijd dat Erasmus was geboren in Rotterdam. Dat is ook zo, maar hij is verwekt in Gouda. Zijn vader was priester in Gouda en zijn moeder de huishoudster. Deze mensen hadden ook al samen een kind, Pieter ...
lees meer...
Verslag 23 januari 2020
Bijzondere maaltijd met mensen uit het dorp: Dat smaakt naar meer…
Kerkstraat 15 was op 23 januari het decor van een mooie avond van Inspiratie & Ontmoeting. Een kleine 40 mensen hadden zich opgegeven voor deze maaltijd. Mensen van ons dorp, nieuwe inwoners “uit den vreemde” en oud ingezetenen schoven...
lees meer...
Vluchtelingen: praat je met of over hen? 23 januari 2020
Een ontmoeting die smaakt naar meer!
Door oorlog, geweld en andere crises zijn wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht. Een deel van hen probeert in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Ook in de Achterhoek, in ons dorp, kwamen vluchtelingen wonen. Onze nieuwe dorpsgenoten zijn onder andere uit Syrië afkomst...
lees meer...
Bloemschikken 19 december 2019
Workshop I&O voor Kerst.
De workshop op donderdag 19 december heeft als thema: "Uitzien naar het Licht".
Na een korte inleiding gaan we aan de slag met een bijzondere kerstschikking.
De workshop staat onder de creatieve en bevlogen leiding van Christien te Stroet.
Opgeven: graag voor 10 decembe...
lees meer...
Verslag 14 november 2019
De werkgroep had wel een heel actueel onderwerp uitgekozen voor deze avond, namelijk Orgaandonatie. Spreekster was Rineke Heij van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Via een PowerPointpresentatie gaf zij uitvoerig uitleg over dit onderwerp aan de aanwezigen. Dat het een moeilijk onderwerp is, bleek wel uit de vele vragen die er gesteld we...
lees meer...
I&O 14 november 2019
Orgaandonatie: welke keuze maak ik?
Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Aan alle Nederlanders ouder dan 18 wordt via de post gevraagd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Als zij na twee brieven niet hebben gereageerd, ...
lees meer...
Verslag bijeenkomst 10 oktober 2019
Gerry Spekkink vertelt haar persoonlijk verhaal.
Verslag bijeenkomst van Inspiratie en Ontmoeting op donderdag 10 oktober 2019 in het Willibrordhuus.
Thema: Omzien naar elkaar en samen vieren… in de psychiatrische zorg.
Op 10 oktober was de eerste avond van het nieuwe seizoen van Inspiratie en Ontmoeting. V...
lees meer...
I&O: 10 oktober 2019 Gerry Spekkink
Omzien naar elkaar en samen vieren... in de psychiatrische zorg.
Velen in en rond Hengelo kennen Gerry Spekkink-Beunk als parochiemedewerkster van de 12 Apostelen en als voorganger in uitvaartdiensten. Maar ruim dertig jaar lang combineerde zij dit vrijwilligerswerk met een bijzondere carrière in de geestelijke gezon...
lees meer...
Programma 2019-2020
Voor het programma klik op de bijlage.
lees meer...
Verslag laatste avond seizoen 2018/2019.
Op donderdag 23 mei gingen we met 15 personen naar Doesburg om daar mee te doen aan een stadswandeling. We werden bij de grote Martinikerk welkom geheten door een gids die ons eerst de bijzonderheden van deze grote kerk vertelde. Deze kerk heeft de hoogste toren van Gelderland en is 30 meter breed en 96 meter hoog. De kerk is tijdens de oorlog g...
lees meer...
Bloemschikavond 16 april 2019
Bloemschikking Goede vrijdag
Patroon: Latijns kruis.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait -
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zich zelve kent:
ten do...
lees meer...
Verslag “De moeder de vrouw” 28 maart 2019.
Voor het verslag klik op de bijlage.
lees meer...
Stadswandeling Doesburg 23 mei 2019
Een stadswandeling door de Hanzestad Doesburg is een bijzondere ervaring. De historische rijkdom van de stad is af te lezen aan de prachtige gevels en het ongeschonden middeleeuwse stratenpatroon. De stad kent meer dan 150 monumenten en beeldbepalende panden. Al in 1237 kreeg Doesburg stadsrechten, dat is zo’n 60 jaar eerder dan Amsterdam....
lees meer...
Bloemschikken rondom Pasen 16 april 2019
Thema: Heel de wereld juicht.
Mevrouw Christien te Stroet – werkzaam als vrijwilliger voor de liturgie en al vele jaren vormgever van symbolische bloemschikkingen in de Willibrorduskerk -  is ook dit jaar weer bereid gevonden om een workshop te geven voor het maken van een bloemstuk om thuis de “Adem van he...
lees meer...
Verslag thema-avond Voltooid Leven 14 februari 2019
Ongeveer 90 belangstellenden bezochten op 14 februari jl. in Ons Huis de avond, georganiseerd door de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting. Drie sprekers namen de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken mee in de wereld van het begrip:  “Voltooid Leven”. Tilly de Kruyf vertelde vanuit haar werk als geestelijk verzorger in een...
lees meer...
Verslag 24 januari 2019
Waorumme dan?
Gespreksavond over geloven en dialect in Ons Huis te Hengelo Gld.

Op deze avond was er een bijzondere gastspreker uitgenodigd, namelijk Jan Leijenhorst, kerkelijk werker in Barchem. Het bijzondere aan hem is in eerste instantie dat hij spreekt in het Achterhoeks Dialect. Ook in de kerk gaat hij als ...
lees meer...
“De moeder de vrouw” in woord en beeld 28 maart 2019.
Het thema van de 84e Boekenweek, die van zaterdag 23 t/m zondag 31 maart 2019 plaatsvindt, is: De moeder de vrouw. Vrouw en moeder.
Twee identiteiten, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden? Een relevante vraag waar je heel verschillend op kunt antwoorden; een onderwerp dat net zo veelzijdig is als dat er moeders en vrouwen zijn. Niet...
lees meer...
Gespreksavond “Voltooid leven” 14 februari 2019
Het begrip “voltooid leven” heeft in de afgelopen jaren een heel specifieke betekenis gekregen. Het wordt gebruikt in de maatschappelijke discussie rond de wens om te sterven en hulp daarbij te krijgen. De Vereniging voor vrijwillige Euthanasie en de initiatiefwet “waardig levenseinde” in het parlement hebben veel losgema...
lees meer...
Donderdag 24 januari 2019 “Waorumme dan?”
Over geloven en dialect.
Op diverse plaatsen in de Achterhoek worden van tijd tot tijd kerkdiensten in dialect georganiseerd. Er verscheen een “Leedbook” in het Achterhoeks en Liemers en er zijn deelvertalingen van de Bijbel verschenen. “De taal van het hart,” zeggen velen. En daarom ook de vanzelfsp...
lees meer...
Chanoeka boekje
Op 13 december 2018 is er een avond over Koken en Spelen met Chanoeka  gehouden in Kerkstraat 15. De avond werd georganiseerd door de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijk kerken in Hengelo Gld. Voor deze avond is een boekje met liederen en recepten gemaakt..
Voor het boekje klik op de bijlage.
lees meer...
Chanoeka: spelen en koken in Kerkstraat 15
Op 13 december was er de avond van de Chanoeka viering georganiseerd door de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van gezamenlijke kerken in Hengelo gld. Een gezellige en warme bijeenkomst.
Rond 18.00 uur verzamelde de deelnemers zich en werd er uitleg over het programma gegeven. Daarna ging iedereen aan de gang met recepten voor gerechte...
lees meer...
Chanoekafeest 13 december 2018
We ervaren deze avond samen het Joodse Chanoeka feest, ook wel inwijdingsfeest genoemd. Het feest Chanoeka duurt acht dagen en men herdenkt het wonder dat zich in Judea afspeelde.
De tempel, die door oorlogen was verwoest, wordt opnieuw herbouwd. Het was voorheen gebruikelijk om de zevenarmige kandelaar in de Tempel iedere dag aan te steke...
lees meer...
Yoga en Meditatie 14 november 2018
“Yoga en Meditatie als persoonlijke oefenweg.”

Als ik praat over mijn ontwikkeling in m’n leven, gebruik ik vaak de begrippen ‘oefenen’ en ‘weg’. Iets onder de knie krijgen vergt tijd en volharding. Bijvoorbeeld een bepaalde ademtechniek, of een bepaalde yogahouding. Of een b...
lees meer...
Workshopavond 11 oktober 2018
God in de supermarkt.
Een boeiende avond (donderdag 11 oktober) die door een grote groep mensen is bezocht. Alfred Slomp, van www.Godindessupermarkt.nl nam ons mee door de wereld in en achter de supermarkt. Welke motieven liggen ten grondslag aan ons koopgedrag? Waar laten we ons door leiden? Door de smaak van producten, do...
lees meer...
God in de supermarkt 11 oktober 2018.
“Ontdek de impact van je rondje door de supermarkt op de wereld - ver weg én dichtbij.”
Inleiding en workshopleiding door Alfred Slomp.
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: Wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ bo...
lees meer...
Programma 2018-2019
Voor het programma klik op de bijlage.
lees meer...
Verslag Vroom en Fruitig 24 mei 2018
Dora Visser.
Donderdag 24 mei hadden we onze laatste thema-activiteit van dit seizoen: “Vroom en Fruitig.” Deze avond was gewijd aan Dora Visser.
We vertrokken om 18.15 uur naar Rha, waar we de auto’s parkeerden en ons “appeltje voor de dorst” ophaalden. Van hieruit gingen de meeste deelne...
lees meer...
Een Emmaüswandeling op 5 april 2018
Met een klein, divers gezelschap heeft een groepje deelnemers een Emmaüstocht gelopen. Om half zes begonnen we met een eenvoudige maaltijd in Kerkstraat 15. We zijn gestart met de lezing van het Bijbelgedeelte uit Lucas 24: ”Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadiën va...
lees meer...
Donderdag 24 mei 2018 Vroom en Fruitig.
Dora Visser.
Tussen de fruitboomgaarden van Rha door wandelen we, met een “appeltje voor de dorst”, naar Olburgen. Daar bezoeken we de begraafplaats en het graf van Dora Visser. In het tegenover gelegen café Kraantje Lek worden we meegenomen in de geschiedenis van Dora Visser.
Olburgen is sinds 1965...
lees meer...
Emmaüswandeling 5 april 2018
Een Emmaüswandeling is een wandeling naar het gebeuren in Lucas 24:13-35, op de avond van de dag van de opstanding van Jezus:
‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ (vers 18)
‘Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmidd...
lees meer...
Symboliek en Zonde 22 maart 2018
In het grijze verleden zijn kunstenaars en psychologen al bezig geweest met het fenomeen "zonde". Bekend is het schilderij van Jeroen Bosch "de zeven hoofdzonden" en ook de kerkvader Augustinus heeft een poging ondernomen om het begrip "zonde" voor de eenvoudige gelovige te omschrijven. In het woordenboek wordt een ...
lees meer...
Verslag Kloosterwandeling 9 maart 2018
Vrijdag 9 maart jl. stond de ‘Kloosterwandeling rond de Slangenburg’ op het programma. Met een groep van 10 personen zijn we rond 9.30 uur vertrokken naar de Pionierskerk in de Slangenburg. Hier hebben we ons aangesloten bij de andere deelnemers. We werden gastvrij ontvangen door ds. Helma van Loon.

Na een kopje koffie/the...
lees meer...
Kloosterwandeling 9 maart 2018
Vanuit Hengelo sluiten we ons aan bij een meditatieve wandeling vanuit de Pionierskerk in de Slangenburg.

Voor mensen die op zoek zijn naar stilte en bezinning en van wandelen in de natuur houden, organiseert deze kerk elke vrijdagmorgen een meditatieve wandeling aan de rand van het bos, op loopafstand van de abdij en het kasteel.
lees meer...
Gespreksavond 22 februari 2018
De gespreksavond op 22 februari over “Het ontstaan en de spiritualiteit van kloosteroorden,” kreeg een onverwachte wending:
In verband met ziekte van pastoor Harry Scheve kon zijn lezing over o.a. de boeiende geschiedenis van het ontstaan van kloosterorden niet doorgaan.
In plaats daarvan gingen de 15 mensen die toch gekome...
lees meer...
Door de stilte gegrepen 22 februari 2018
Vanavond kan de lezing door pastoor Scheve over de kloosterorden door omstandigheden helaas niet doorgaan.
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting wil proberen dit op een later tijdstip opnieuw aan te bieden.Ontstaan en spiritualiteit van kloosterorden.
Steeds meer mensen be...
lees meer...
Zingende Kleuren 11 januari 2018
Op 11 januari hebben we met een gezelschap van 25 mensen genoten van de lezing van Aleida Blanken over de “Zingende Kleuren” van schilder Marc Chagall.
Chagall werd geboren in een vroom Joods gezin in de Wit-Russische stad Vitebsk. Moshe (Mozes) Segall, zo luidt zijn eigenlijke naam, was de oudste van negen kinderen. Gezien zij...
lees meer...
De betekenis van Marc Chagall 11 januari 2018.
Zingende kleuren. De zeggingskracht van Marc Chagall.
Beeldend kunstenaar Marc Chagall (1887-1985) liet de wereld een ongekend grote en bonte erfenis na aan schilderijen, glaskunst, tekeningen en ander beeldend werk. Hij was religieus geïnspireerd vanuit zijn Joods- Russische jeugd en maakte veel werk bij de Bijbel. Zi...
lees meer...
Kerstschikking 14 december 2017
Donderdag 14 december Teken van Licht.

De donkere dagen voor Kerstmis breken weer aan. Samen gaan we op weg naar dit feest van licht.
Na een korte inleiding gaan we aan de slag met een bijzondere kerstschikking op een hoge vaas of pot. Deze brengen de deelnemers zelf mee.
De workshop staat onder de creatie...
lees meer...
Eten volgens Luther
Op 11 oktober heeft een klein gezelschap in Kerkstraat 15 samen “Gegeten volgens Luther”. Een van de commissieleden had samen met Bert Schuerink recepten uit het boekje Amuse gekookt. Een boekje dat is uitgegeven voor het Lutherjaar! Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan d...
lees meer...
Film 23 november 2017
“De rode ballon.”
Deze film speelt in Parijs in de jaren '50. Een kleine jongen vindt een rode ballon die is blijven hangen aan een lantaarnpaal en hij maakt hem los. Tot grote verbazing van de buurtbewoners blijft de magische ballon de kleine jongen achtervolgen door de straten van Parijs. De spanning neemt to...
lees meer...
Zaterdag 28 oktober 2017 Interactief theater
“Het zit niet… het zingt”
Theatergroep 'Fijne Mensen' speelt de muzikale voorstelling 'Het zit niet… het zingt!' Aanleiding voor het stuk is het jubileumjaar 2017 waarin we terugkijken op 500 jaar Reformatie.

Wat heeft het voor ons betekend om op te groeien in de protestante kerk van de...
lees meer...
Koken met Luther 12 oktober 2017
In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen (al dan niet) vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van Europa.
Luther was aan tafel een groot eter en prater.
Als aanloop naar het Lutherjaar organiseerden wi...
lees meer...
Programma 2017-2018
Voor het programma klik op de bijlage.
lees meer...
Verslag Pelgrimagetocht 11 mei 2017
“De echte ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het kijken met nieuwe ogen.”
Deze spreuk van Marcel Proust was zeker van toepassing op de Pelgrimagetocht die op 11 mei jl. werd gehouden, in het spoor van Ludger.
Na de oproep waren de nodige voorbereidingen getroffen en zo vertrok...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 11 mei 2017
Pelgrimeren “In het spoor van Ludger”.
Op 11 mei a.s. organiseert de Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijk kerken van Hengelo Gld een Pelgrimstocht “In het spoor van Ludger” van Den Elter bij Zutphen naar Vierakker. Ludger behoort tot één van de drie missionarissen di...
lees meer...
De Roep van de Camino 6 april 2017
Niet alleen uit Hengelo, maar o.a. ook uit Vierakker, Zutphen, Steenderen en Wichmond waren mensen gekomen voor de lezing van Frida Meints over “De Roep van de Camino”
Ds. Aleida Blanken opende de avond, waar 60! mensen aanwezig waren.
Zij genoten van de boeiende manier waarop Frida vertelde, van de vele foto’s en en...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 6 april 2017
Thema avond: De roep van de Camino.
Op 6 april zal Frida Meints, een van de leden van Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting, vertellen over haar pelgrimstochten naar Santiago de Compostella. Sinds 5 jaar loopt zij elk voorjaar deze route of een deel van deze route. Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 mensen aan in Santiago....
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 23 maart 2017
Bloemschikavond: Lente vieren met bloemen.
Onder de enthousiaste en deskundige leiding van Christien te Stroet maken we een eigen bloemstuk met symbolen bij de lente. Het voorjaar lokt mensen naar buiten, geeft vitaliteit en nieuwe moed. In alle tradities van de wereld spelen symbolen en rituelen in het voorjaar een belang...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 9 februari 2017
De Liefde in klank en kleur - Hooglied en Valentijnsdag.
Het woord 'Hooglied' betekent ongeveer: het mooiste lied. HOOGLIED is een Bijbelboek dat op naam staat van koning Salomo. Het is geschreven in een toneel-achtige tekst, tussen “Zij” en “Hij”. De lezer is getuige van de liefde tussen een jongema...
lees meer...
Verslag 19 januari 2017
Verslag van een bijzondere avond met de heer Arthur Polspoel in Ons Huis op 19 januari 2017.
Klik op de bijlage voor het verslag.
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 19 januari 2017
Lezing en gesprek over sterven, rouwen en rouwverwerking.
Sterven en rouwen zijn allebei wezenlijke verliessituaties: het raakt ons. Ze zetten ons hele bestaan als mens op z’n kop. Je kunt er van alles van vinden: “het is oneerlijk,” “waarom overkomt dit mij?,” “waar heb ik het aan verdie...
lees meer...
Verslag 24 november 2016
Twee jaar lang heeft Jelle Koers, de 26 jarige voormalige dorpsgenoot, gewoond en gewerkt op het reusachtige schip de Logos Hope. Namens een internationale organisatie wordt vanaf dit schip “kennis, hulp en hoop” gebracht in alle havens en omstreken die zij aandoen. Jelle was één van vierhonderd mensen van alle leeftijd...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 24 november 2016
Jelle Koers twee jaar op de Logos Hope.
Kennis, hulp en hoop vanaf een schip. Het verhaal van een jonge oud-inwoner van Hengelo.
“Mijn naam is Jelle Koers, ben 25 jaar en werk sinds een half jaar als docent in een gesloten instelling in Sassenheim. Hiervoor ben ik voor twee jaar mee geweest als vrijwilliger met ...
lees meer...
Recepten Lutheravond
Op 27 oktober 2016 organiseerde I&O "Aan tafel met Luther" in Kerkstraat 15.
Voor de recepten klik op de bijlage.
lees meer...
Aan tafel met Luther 27 oktober 2016
Een geslaagde ontmoeting.
Met 20 personen hebben we op 27 oktober genoten van de Lutherse dis aan Kerkstraat 15. Om 19.00 uur was er een korte ontvangst met een broodje en vervolgens gingen alle deelnemers aan de slag met een recept. Rond 20.00 uur waren de gerechten klaar. Dominee Aleida Blanken hield een korte introducti...
lees meer...
Aan tafel met Luther 27 oktober 2016
Bijna aan de vooravond van Hervormingsdag is weer de eerste avond in het seizoen Inspiratie & Ontmoeting in Hengelo. We gaan meteen lekker, gezellig én leerzaam van start met “Aan tafel met Luther” in Kerkstraat 15. Een menu uit de tijd van Luther wordt door de deelnemers samen voorbereid en natuurlijk met smaak gegeten. T...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 27 oktober 2016
Samen met het septembernummer van Klokgeluiden is de nieuwe jaarfolder van Inspiratie & Ontmoeting verspreid. Of zie deze op deze site bij Werkgroepen - Inspiratie & Ontmoeting. Neem die rustig door en we zijn er van overtuigd, dat er minstens één avond tussen zit, die u, jou wel aanspreekt! Graag wijzen we op de e...
lees meer...
Programma 2016-2017 bekend
Voor het programma klik op de bijlage.
lees meer...
Programma 2016-2017
In de zomertijd maken we weer plannen voor een nieuw seizoensaanbod vol inspiratie en ontmoeting. Bijna elke maand een donderdagavond, bedoeld voor alle belangstellenden uit Hengelo en omgeving. We streven naar een gevarieerd aanbod, zodat doeners en denkers en mensen van alle leeftijden wel een of meer avonden de moeite waard vinden. We zorgen ...
lees meer...
De Lochemse stadswandeling 28 april 2016
Op 28 april togen we met zo’n 12 belangstellenden naar Lochem voor een nadere kennismaking met dit naburige stadje. Een deskundige gids leidde ons rond en vertelde veel over het verleden en heden. Zo kwamen we langs een deel van de stadsgracht met het zgn. “pesthuisje” en dwaalden we door de binnenstad met grote en kleine markt...
lees meer...
Stadswandeling Lochem 28 april 2016.
Onder leiding van een gids door het historische centrum van Lochem. Lochem - een stadje op nog geen 20 km. van Hengelo - staat bij u bekend als een doorsnee Achterhoekse plaats. Niets is minder waar: daar doe je Lochem mee tekort. Daarom hebben we gekozen voor een stadsrondleiding in dit mooie stadje aan de Berkel.
Ook nu nog proef je daar ...
lees meer...
"Eindelijk Thuis" van Henri Nouwen 7 april 2016
De wegens ziekte afgelaste lezing van 10 maart vindt nu plaats op donderdag 7 april in Ons Huis om 20.00 uur. Voor informatie zie hieronder.
lees meer...
Lezing 10 maart afgelast.
Op donderdag 10 maart zou mevr. Anita Knipping een lezing houden over het boek "Eindelijk Thuis" van Henri Nouwen. Door ziekte van Anita Knipping moet deze avond van Inspiratie & Ontmoeting helaas worden afgelast.
lees meer...
‘Eindelijk Thuis’ van Henri Nouwen 10 maart 2016.
Op deze donderdagavond houdt Anita Knipping een lezing waarin het boek ‘Eindelijk Thuis’ van Henri Nouwen centraal staat. In dit zeer persoonlijke boek beschrijft Nouwen hoe hij op een bepaald moment in zijn leven diep geraakt wordt door ‘de terugkeer van de verloren zoon’, het doek van Rembrandt naar de parabel van Jezus...
lees meer...
Expositie De Tien Geboden t/m 20 maart 2016
In de Remigiuskerk kan men gedurende de 40-dagentijd schilderijen zien van Gerard Ursem bij de Tien Geboden. Al eerder heeft deze kunstenaar bij ons geëxposeerd, zoals vorig jaar met De werken van Barmhartigheid. Zijn kenmerkende stijl van kleurrijke sjablonen spreekt direct aan, reikt een interpretatie van de Tien Woorden aan en prikkelt t...
lees meer...
Mini Cursus Meditatief Schilderen februari/maart 2016
Wist je, dat bezig zijn met kleur, met pen, potlood of penseel – om zo op een andere manier te verwoorden wat je raakt of verwondert – een helende werking heeft? Niet alleen voor mensen in een therapeutische setting, maar juist ook voor jongere en oudere mensen met een “gewoon”, druk bestaan of baan is dit een ontdekking....
lees meer...
Kunstzinnig op 12 november 2015
Een mooie avond…
was het op donderdag 12 november onder de titel “Kunstzinnig”. Geen grote groep, maar juist goed voor een bijzondere kring van mensen, persoonlijke verhalen, ervaringen met wat kunst doet en betekent. Na afloop was de vraag van sommigen: doen we dit vaker? Eén van de “antwoor...
lees meer...
Artsen Zonder Grenzen in Bronckhorst 22 oktober 2015.
Wereldwijd verleent Artsen zonder Grenzen medische en psychologische hulp aan honderdduizenden mensen. Er worden levens gered en er wordt hulp verleend zonder aanzien des persoons. Welke religieuze, etnische of politieke achtergrond er ook is: mensen in nood worden geholpen. Zo is Artsen Zonder Grenzen aanwezig in de brandhaarden van de wereld. ...
lees meer...
Programma 2015-2016
Voor het programma klik op de bijlage.
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 30 april 2015
Stadswandeling Zutphen.
De Stad Zutphen is een stad om te “dolen en te dromen”, zoals dichteres Ida Gerhardt eens zei. Er heerst hier en daar een haast middeleeuwse sfeer en er zijn vele verstilde plekjes. De vele torens, hofjes, bijzondere pleinen en markten herbergen een lange geschiedenis. Wij zullen tijdens ...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 5 maart 2015
Lichtvensters van hoop.
Voor het weekend van 29 tot 31 mei 2015 staat een bijzonder reisje naar Duitsland gepland. Bij voldoende deelname (minimaal 10 personen) gaan we op zoek naar sporen van Hildegard van Bingen en laten ons inspireren door de kleuren van Marc Chagall. Twee uitersten zou je misschien denken, maar er is ee...
lees meer...
Kriskras door de Bijbel 12 februari 2015
“Bijbelse verhalen als spiegels voor je dagelijks leven.”
“Bijbellezen is niet alleen kennis nemen van oude literatuur, maar zoeken naar raakpunten voor ons persoonlijk leven. De ervaring opdoen dat teksten van 2000 jaar oud mijn leven raken en in die zin waar zijn; waardevol zijn. Ik beloof u dat u n...
lees meer...
Excursiereis 29-31 mei 2015
Lichtvensters van hoop – van Hildegard tot Chagall in het Rijnland.
Van 29 tot 31 mei zullen we, bij voldoende belangstelling, met een groep vanuit Hengelo op pad gaan naar Bingen en Mainz in Duitsland. We brengen een bezoek aan het Museum Am Strom met speciale aandacht voor Hildegard van Bingen; zaterdags staat Mainz...
lees meer...
Kriskras door de Bijbel 12 februari 2015
Pastor Adri Verweij in Hengelo!
Rond het thema “Kriskras door de Bijbel” - Bijbelse verhalen als spiegels voor je dagelijks leven – zal pastor Adri Verweij op donderdag 12 februari in Ons Huis spreken. Adri Verweij is bekend van radio en tv, maar ook als jeugdpastor in het dekenaat Zutphen in de jaren zev...
lees meer...
Kind en Verlies 22 januari 2015
Forumavond over verlieservaringen bij kinderen en jongeren.
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 22 januari 2015 een thema-avond met als titel: Kind en Verlies. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Wat doet het met een kind, als...
lees meer...
Donderdag 27 november 2014 Adventskrans
Zelf een mooie creatie maken.        
Wat is de betekenis van een adventskrans? Het woord “Advent” is afkomstig van het latijnse woord adventus, komst. Christenen bereiden zich voor op de komst, de geboorte van Jezus, het licht van de wereld. Op de 1ste zondag van de ...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 13 november 2014
Een reis door Madagascar.
Vier weken reisden we met het gezin door dit bijzondere land. Iedere dag weer was een avontuur. Zo veel nieuwe en andere indrukken: de mensen, hun geloof, de natuur, de dieren, de armoede, bijzondere ontmoetingen. We brachten een bezoek aan het kindertehuis Madalief, we maakten een kerkdienst m...
lees meer...
Jaarprogramma 2014-2015.
In de tweede helft van september is het boekje met het jaarprogramma van Inspiratie & Ontmoeting Hengelo in de gemeente verspreid. Het was zowel bij Klokgeluiden als Onderweg gevoegd. Wij hopen dat er één of meerdere avonden tussen staan, die u of jou aanspreken. Wees van harte welkom! Graag tot ziens op een van de avonden!
lees meer...
Plukken en genieten 22 mei 2014.
Het seizoen I&O zit er alweer bijna op! Elke maand, of zelfs iets vaker, een boeiende, leerzame of inspirerende avond om mee verder te kunnen. We begonnen in oktober met Tibet, de prachtige fototentoonstelling in de Remigiuskerk van de hand van Eveline van der Putte. Zij maakte ook veel indruk als vertelster. Halverwege het seizoen beleefden...
lees meer...
Nieuws februari 2014
Donderdag 23 januari stond op ons programma: een forumavond rond dementie. Vier sprekers hadden we uitgenodigd en samen alles goed voorbereid. De belangstelling voor deze avond was met 80 bezoekers bijzonder groot te noemen! Belangrijker nog was, dat er levendige interactie was en vele bezoekers blijk gaven van tevredenheid over...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 10 oktober 2013
Op donderdag 10 oktober bent u, jij welkom in de Remigiuskerk, voor een bijzonder programma en opening van een expositie die heel mooi tot zijn recht komt in deze kerk: de foto-expositie ‘Tibet met oog voor detail’, die hierna nog te zien is tot eind oktober. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze diakonie en werkgroep ZWO. Tibet ...
lees meer...
Seizoen 2013-2014
Een nieuw seizoen, breed aanbod!
Het is weer zover: de donderdagavonden van Inspiratie & Ontmoeting kunnen in de agenda geschreven worden! Rond Startzondag hebben we onze jaarbrochure kunnen presenteren en bij Klokgeluiden hebben de gemeenteleden de jaarbrochure ontvangen. De eerste avond is op donderdag 10 oktober. Vo...
lees meer...
Einde seizoen 2012-2013
Het seizoen van Inspiratie & Ontmoeting loopt alweer bijna ten einde! We kunnen terugkijken op een mooie en afwisselende serie avonden. Helaas kon de geplande avond van 14 maart niet doorgaan omdat de spreker verhinderd was en wij het alternatieve materiaal niet tijdig ontvingen. De avond van 11 april, Bijbels Culinair, is op dit moment van ...
lees meer...
Bijbels culinair 11 april 2013
Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerken organiseerde op 11 april “Bijbels Culinair” naar aanleiding van het gelijknamige boek van H. Wilmink. Mart Riethorst, kok en gastheer in Ons Huis, koos het menu “Aan tafel met Prediker” uit om samen met de deelnemers te bereiden. De workshop in de keuken wer...
lees meer...
Lezing en expositie Ikonen: Vensters op de Eeuwigheid
Van donderdag 14 tot en met zondag 24 februari zal er in de Remigiuskerk een expositie gehouden worden met ikonen van kunstenares Marjan Nijhuis uit Eibergen en haar cursisten. Zij heeft naast haar werk als maatschappelijk werker, in zowel binnen als buitenland van veel bekende ikoonschilders les gehad en heeft nog steeds les, om zich in deze bi...
lees meer...
Collega’s gezocht.
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting stelt, in opdracht van de Raad van Kerken, jaarlijks een mooi en gevarieerd programma van avonden samen. Het gele programmaboekje is in september 2012 verspreid en kan op deze site worden ingezien. We kijken terug op een bijzondere avond met spreker Ton Duffhues van LTO-zuid. Er was gesprek over de waarde...
lees meer...
Programma 2012-2013
Het programma kan worden ingezien (pdf-bestand) door op de bijlage te klikken.
lees meer...
De eerste avond van het seizoen op donderdag 11 oktober 2012
Wij zijn blij dat de heer Ton Duffhues van LTO – zuid vanavond bij ons wil komen spreken rond het thema “Waarden van het land”. Vanuit zijn werk als coördinator Landbouw en samenleving bij de zuidelijke land- en Tuinbouworganisatie, kent hij de drijfveren en de vragen van mensen in de sector. Hij publiceerde een onderzoek ...
lees meer...
Een terugblik op 2011/2012
In de afgelopen maanden mochten we een aantal verschillende activiteiten organiseren waaraan met goede belangstelling werd deelgenomen.
In februari luisterenden zo’n 50 mensen geboeid naar mevrouw Barbera Nauta, rond het thema “bijna-dood ervaringen”. Het was een indrukwekkende avond, die ondanks het grote bezoekerstal in ...
lees meer...
Excursie naar Wijngoed Kranenburg 26 april 2012
Tot besluit van een gevarieerd seizoen Inspiratie & Ontmoeting organiseert de gelijknamige Werkgroep van de gezamenlijke Hengelose kerken een bezoek aan Wijngoed Kranenburg. Deze wijngaard nabij Vorden verbouwt op milieuvriendelijke wijze druiven op circa anderhalve hectare beekklei-grond. Hier wordt zelf wijn gemaakt. De eigenaar kan ons er...
lees meer...
Bezoek moskee 8 maart 2012 (2)
Op donderdagavond 8 maart 2012 is een groep van twintig mensen van de gezamenlijke kerken in Hengelo op bezoek geweest bij de Mimar Sinon Moskee in Terborg. Daar wachtte ons een hartelijke en gastvrije ontvangst door het bestuur en de imam. Wij kregen een rondleiding door het gebouw met de prachtige gebedsruimte en waren getuige van de korte geb...
lees meer...
Bezoek moskee 8 maart 2012
Op donderdag 8 maart is er een bijzondere avond van Inspiratie & Ontmoeting. We treden letterlijk en figuurlijk over de grenzen van ons eigen dorp. Er staat een bezoek aan de moskee van Terborg op het programma. We rekenen op een goede ontmoeting en inspirerend gesprek. In de regio ontmoeten jongeren en volwassenen met verschillende culturel...
lees meer...
Inspiratie & Ontmoeting 24 november 2011
Planten en bomen op Bijbelse Bodem
Ben Schreven uit Gendringen is gepensioneerd tuinman en boomverzorger. Hij combineert zijn jarenlange ervaring en passie voor het vak met een hobby fotografie. Tijdens een pelgrimsreis naar Israël, een aantal jaren geleden, leidde dat tot een bijzondere serie foto’s van planten...
lees meer...
Folder 2011-2012
Voor het seizoen 2011-2012 heeft de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerken weer een boeiend programma weten samen te stellen. Wij bieden het u aan in de folder die eind september 2011 bezorgd is bij alle gemeenteleden, tezamen met “Wegwijs”. Onze folder heeft een wat luxere uitstraling gekregen en dat nodigt...
lees meer...
Kerkenpad 19 mei 2011
Boeiend Kerkenpad zorgt voor inspiratie en ontmoeting.
Donderdagavond 19 mei 2011 stapten ruim twintig mensen vanuit Hengelo op de fiets – enkelen gingen per auto – op weg naar Wichmond. Bij de Hervormde Kerk werden we gastvrij ontvangen door een kerkrentmeester, organist en koster voor een rondleiding met veel ...
lees meer...
Programma 2010-2011
Het programma kan worden ingezien (pdf-bestand) door op de bijlage te klikken.
lees meer...
Nieuwe naam
In het voorjaar zijn we met onze kleine werkgroep Vorming & Toerusting alweer bezig geweest om een nieuw programma met informatieve, vormende en leerzame avonden in 2010/2011 samen te stellen. Een mooie interkerkelijke bezigheid, waarbij we de voelhorens uitsteken naar zowel wensen en vragen van mensen uit Hengelo als naar wat er van &ld...
lees meer...
Lezing ds. Carel ter Linden
Voor meer informatie klik op onderstaande bijlage.
lees meer...
Vorming & Toerusting
Vanuit de interkerkelijke Werkgroep Vorming en Toerusting worden maandelijkse thema-avonden georganiseerd. Doelstelling is om oecumenische ontmoeting te combineren met het opdoen van kennis op het gebied van religie, cultuur en samenleving. De onderwerpen worden zo gekozen, dat er voor iedereen één of meerdere boeiende en leerzame ...
lees meer...

25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap