Kerkdiensten, Bij de vieringen 2018
Zondag 30 december 2018 Remigiuskerk
In de wereldlijke kalender is het vandaag 30 december, bijna Oud Jaar, tijd om terug te kijken. In de kerkelijke kalender is het de dag waarop Jezus' besnijdenis gevierd wordt, de dag dat Jezus wordt opgedragen in de tempel. Dat is een dag om vooruit te kijken, naar de belofte die dit kind in zich draagt. Het verhaal van Jezus is begonnen in een...
lees meer...
Dinsdag 25 december 2018 Remigiuskerk
Kerst.
Al eeuwenlang stak en steekt er steeds weer het gerucht de kop op dat er ooit een tijd van volkomen vrede zal aanbreken. Een eeuwenoude droom die door de wereld gaat. Een droom waarin de vrede overwint en haat niet meer bestaat. En als je dan nu ziet hoe de situatie is in Jemen en op zo veel andere plaatsen dan besef...
lees meer...
Maandag 24 december 2018 Remigiuskerk
Kerstnacht.
De warmte en sfeer van een verlichte kerk in de donkere en kille nacht voeden het verlangen naar geluk in ons leven en vrede in de wereld. We vertellen elkaar hier jaar op jaar het verhaal van het Kind uit Bethlehem (Lucas 2: 1-20). We horen niet alleen over engelenzang, maar mogen zelf ook onbekommerd zingen. ...
lees meer...
Maandag 24 december 2018 Goede Herder Kapel
Kerstnacht.
De Advent moet nog beginnen, maar we zitten al met een groepje van vier mensen om tafel om de kerstnachtdienst voor te bereiden....... Het thema heeft te maken met de zinsnede in Lucas dat er voor hen geen plaats was in de herberg. Met andere woorden: vol is vol! Spannend om te zien wat dat toen betekende en wat...
lees meer...
Zondag 23 december 2018 Remigiuskerk
De profeet Micha (5: 1-4) gaf dit door: “Uit jou, Bethlehem in Efrata, (…) komt iemand voort die over Israël zal heersen”. Die nieuwe “koning” zal het kind zijn van een eenvoudige jonge vrouw, Maria. Als zij merkt dat zij zwanger is, bezoekt zij haar nicht Elisabeth (Lucas 1: 39-45). Ook zij is zwanger en heef...
lees meer...
Zondag 23 december 2018 Remigiuskerk
Kinderkerstfeest.
Hebben jullie ook al zin in Kerst? Je hebt misschien wel een Adventskalender in huis en straks ga je de kerstboom weer versieren. Wat is er veel te zien en te doen rondom Kerst. Je weet vast ook wel, dat Kerstmis eigenlijk een groot verjaardagsfeest is. We vieren de verjaardag van Jezus. En ieder jaar ver...
lees meer...
Zondag 16 december 2018 Remigiuskerk
Derde zondag van advent.
Soms heb ik een beetje moeite om ver van te voren al weg te geven, waarover het op een bepaalde zondag zal gaan in de dienst. Misschien is dat wel mijn angst, dat lezers zullen denken: O, dat ken ik al lang. Dat hoef ik niet (nog) eens te horen!
Maar dan moet ik mij zelf bestraffend toespreken:...
lees meer...
Zondag 9 december 2018 Remigiuskerk
In beide bijbelteksten, die we vandaag horen, gaat het over het banen van een weg. De Profeet Maleachi (3: 1-4) spreekt over een bode die aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken. Die dag is er een van zuivering, vuur dat zuivert, loog dat de wol schoonmaakt, waardoor het schoon wordt. Wie zich toewijdt aan de dienst van God zal als een m...
lees meer...
Zondag 2 december 2018 Remigiuskerk
In de bijbelgedeeltes die we vandaag, volgens het oecumenisch leesrooster, beluisteren, gaat het over de toekomst. Op de eerste zondag van Advent worden we aangezet tot actieve verwachting van een nieuwe hemel en nieuwe aarde onder Gods bestuur. Wanneer het zover is, weten we niet. Let op de tekenen, zegt Jezus (Lucas 21: 25-31). Hij sluit aan b...
lees meer...
Zondag 25 november 2018 Remigiuskerk
Op deze laatste zondag van het liturgisch jaar, Eeuwigheidszondag, benoemen we onze verbondenheid met naasten die ons aan de dood ontvielen. Ze zijn ons “voorgegaan” in eeuwig leven, kun je ook zeggen. Samen met hen, die in het afgelopen jaar een dierbare verloren, noemen we namen en ontsteken we kaarsen aan het licht van de Paaskaar...
lees meer...
Zondag 18 november 2018 Remigiuskerk
“Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.”
Zo begint zo ongeveer een van de lezingen van deze zondag. En ik weet niet hoe het u gaat, maar daar raak ik meteen een beetje van buiten adem. Om de betekenis die hier heel lang in is, en misschien nog wel steeds wordt gehoord.
‘Wees perfect, m...
lees meer...
Zondag 18 november 2018 Goede Herder Kapel
In de Veldhoek is weliswaar niet elke zondag dienst, maar de zondagen dat u daar niet terecht kunt schuift u natuurlijk aan in de Remigius- of de Lambertikerk. Daarom is het niet gek om ons gewoon in het spoor van het leesrooster te begeven en door te lezen in Marcus. Zodoende komen we langs het verhaal dat in de volksmond 'het penningske der we...
lees meer...
Zondag 11 november 2018 De Bleijke
Misschien herinnert u zich nog de prachtige bruiloft van prins Harry met zijn Meghan in Engeland, in mei dit jaar via televisie te volgen? Het onderdeel wat het meest besproken werd, wereldwijd, was niet de jurk, niet de koets of de kus…. Maar: de preek over de liefde! De voorganger sprak vanuit teksten uit het Hooglied, maar niet zonder ...
lees meer...
Zondag 11 november 2018 Remigiuskerk
In de dienst van zondag 11 november, Sint Maarten, staan we stil bij het verhaal van de blinde uit Mc. 10. Hij wordt door Jezus opgemerkt dankzij z’n moed en durf om Jezus aan te klampen met een roep om ontferming, waar omstanders hem proberen de mond te snoeren.
De genezing als zodanig wordt niet beschreven, geen bezwerende handeling...
lees meer...
Woensdag 7 november 2018 Remigiuskerk
Een goed moment om God te danken. Is dat niet elke dag te vinden? In ieder geval doen we het samen op Dankdag voor gewas en arbeid. In onze agrarische omgeving ligt die dank letterlijk voorhanden, ingekuild, vervoerd naar de zuivelfabriek of waar dan ook in de voedselketen. Misschien valt de oogst tegen dit jaar. Het was immers te droog en te wa...
lees meer...
Zondag 4 november 2018 Remigiuskerk
We willen graag weten “hoe het zit”, ook in vragen van leven en dood, God en eeuwigheid. Dat kunnen we goed begrijpen van de geleerden die Jezus bevragen over het leven na de dood (Marcus 12:18-27). Zoals vaker is Jezus’ antwoord verrassend. Hij wil ons richten op God als God van de levenden en het Leven. Wij mogen, net als Job...
lees meer...
Zondag 28 oktober 2018 Remigiuskerk
WAT VOOR MENS WIL JE ZIJN?
Hans Bouma, verhaal en poëzie - Hans Versloot, piano - Herman Lubbers, orgel


Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan, ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd, interesseerde me nog. Met leegte, niets dan gapende leegte om mij heen moest...
lees meer...
Zondag 28 oktober 2018 Goede Herder Kapel
Waar mensen samen bestaan, ontstaat er al gauw ruis op de lijn. Het valt simpelweg niet altijd mee om jezelf, je eigen ideeën en alles wat je bezig houdt aan de kant te zetten, om er werkelijk voor die ander te zijn. Bijzonder blijft het dat God zich juist met ons, kwetsbare mensen als we zijn, in verbinding wil stellen.
"Communi...
lees meer...
Zondag 21 oktober 2018 Remigiuskerk
“Liedjes van verlangen” zingen we vandaag volop samen met de cantorij. Over verlangen en waar ons verlangen naar uit gaat, zullen we horen uit de Bijbel: Marcus 10: 15-31. De volwassene die zag, hoe Jezus kinderen zegende, verlangt daar ook naar en vraagt: “Wat moet ik doen om (ook) deel te krijgen aan het eeuwige leven?”...
lees meer...
Zondag 14 oktober 2018 Remigiuskerk
Vorige week zondag, 7 oktober, was het Israëlzondag. Op de kalender van onze Protestantse Kerk in Nederland een vast gegeven in de periode van de Joodse feestdagen. Ik wil deze Israëlzondag graag “inhalen” vandaag, omdat we op 7 oktober een ander bijzonder thema hadden. De lezing is uit Marcus 10: 1-16. Een spannend gesprek...
lees meer...
Zondag 14 oktober 2018 De Bleijke
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God. Een bekende en moeilijke tekst wanneer je het eenvo...
lees meer...
Zondag 7 oktober 2018 Remigiuskerk
Deze week, 10 oktober, is in ons land de Dag van de Duurzaamheid. In veel plaatsen wordt hieraan met activiteiten en lezingen aandacht besteed. Ook in Hengelo komt op 11 oktober de workshop “God in de supermarkt”. 4 Oktober ligt net achter ons: de dag van Sint Franciscus. Vanuit de werkgroep Zending- Werelddiakonaat en Ontwikkeling (...
lees meer...
Zondag 23 september 2018 Goede Herder Kapel
Als de “grote mensen” kissebissen en armpje drukken in de strijd om wie het grootst en sterkst is, dan pakt Jezus een kind op en stelt het ten voorbeeld (Marcus 9:30-37). Hij maakt ons er stil mee. De vraag, of je door je knieën wilt en kunt gaan dringt tot ons door. Om de mindere te willen zijn. Het is een uitdaging in onze tij...
lees meer...
Zondag 23 september 2018 Remigiuskerk
We zijn allemaal mensenkinderen. Kinderen ja, of we nu één of twee meter groot zijn. In de Evangelielezing van deze zondag (Marcus 9: 30 – 37) smoezelen de discipelen onderling over de vraag wie de belangrijkste is. Dat klinkt ons ietwat kinderachtig in de oren, maar intussen speelt een dergelijke vraag bewust of onbewust vaa...
lees meer...
Zondag 16 september 2018 Willibrordus Kerk
De oecumenische Startzondag in Hengelo valt samen met de eerste dag van de Vredesweek 2018. Vrede is een belofte én een opdracht in geloof en in oecumene. Daarom kozen wij graag het thema van de Vredesweek voor onze Startzondagviering. “Generaties voor vrede” zal op kleurrijke wijze worden vormgegeven, bezongen en gevierd in d...
lees meer...
Zondag 9 september 2018 Remigiuskerk
Vraagt u zich ook wel eens af: ‘Wat zullen de mensen van mij denken?’ Ik denk dat velen daar gevoelig voor zijn. Ik wel. Of misschien stelt u zichzelf wel eens de vraag: ‘Wie ben ik eigenlijk?’
Vanmorgen lezen we bij Marcus (8: 27 – 9: 1) dat ook Jezus die vraag stelt aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de m...
lees meer...
Zondag 9 september 2018 De Bleijke
Jakobus, een broer van Jezus, schreef een brief aan de volgelingen van Jezus. Hij benadrukt de praktische kant van het leven en de geloofwaardigheid van iedere gelovige. Pas als men je ook in je doen en laten herkent als één die bij Jezus hoort, dan ben je geloofwaardig. “Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt...
lees meer...
Zondag 2 september 2018 Remigiuskerk
Nu zie ik het!
Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!
Wat gebeurt er veel in het korte evangeliegedeelte! Wie de blinde is, wordt niet verteld. Het zou i...
lees meer...
Zondag 26 augustus 2018 Remigiuskerk
Grote kans, dat je vanmorgen met brood de dag bent begonnen! Brood staat voor dagelijks voedsel, voor leven, voor toekomst. Brood kun je breken en delen en zo worden we herinnerd aan Jezus’ opdracht in het Evangelie. Hij doet het ook vóór met een wonderlijke brood-deling. In Marcus 8: 1-21 horen we erover. Een verhaal vol met...
lees meer...
Zondag 26 augustus 2018 Goede Herder Kapel
Vorig jaar zomer werd ik uitgenodigd door de 4e-zondagcommissie om een keer voor te gaan in de Goede Herder Kapel. In de mail werd uitgelegd dat het goed mogelijk is om andere vormen van vieren te introduceren en omdat ik pionier ben in de Slangenburgse kerk in Doetinchem dacht de commissie dat ik wel een nieuwe vorm te bieden had voor een vierd...
lees meer...
Zondag 19 augustus 2018 Remigiuskerk
Zangdienst.
Vandaag alle reden, om veel met elkaar te zingen. Paulus roept ons ertoe op (Efeziërs 5:15-20) “Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen…” Zullen we dat dan maar doen; een paar meer dan gebruikelijk? Gewoon lekker zingen, midden in de zomer! Het uitzingen van vreugde, of zingen om de m...
lees meer...
Zondag 5 augustus 2018 Remigiuskerk
We bevinden ons in de vakantiemaanden. Misschien bent u al geweest of gaat u nog. Hoe belangrijk zo’n rustperiode want het woord “vakantie” komt van het Latijnse “vacare” en dat betekent “leeg zijn”. We herkennen dat in “de gemeente is vacant”. Een gemeenschap maakt een periode door zonder pr...
lees meer...
Zondag 29 juli 2018 Remigiuskerk
De zesde zondag van de zomer – Met als thema: Jezus is op weg...
Het is midden zomer, veel mensen hebben vakantie. Velen zijn op weg – op reis!
De zomertijd heeft voor velen te maken met ontspanning, rust, vakantie of vrije tijd.
Maar er zijn ook velen die geen rust, maar onrust vinden.
Deze zondag lezen ...
lees meer...
Zondag 22 juli 2018 Goede Herder Kapel
Er voor zorgen dat jíj het lekkerste gras krijgt en het helderste water! Welk schaap zou daar van nature niet voor gaan? Het gras voor de ander daarbij vertrappen, het water van de kolk vies maken: door jouw ‘naar voren dringen’?
Zeker, het hoort bij de drang tot overleven, bij het schaap zijn. Het is een díer eig...
lees meer...
Zondag 22 juli 2018 Remigiuskerk
Het is nu vakantietijd. Dat betekent, dat veel mensen ergens een vakantiehuisje, hotelkamer of campingplaats hebben gereserveerd. Om er zeker van de te zijn, dat je plaats krijgt, moest je meestal een voorschot betalen bij je reservering. Misschien was dat al maanden geleden. Maar goed, vanaf toen is de voorpret dus al wel gaande! In zijn brief ...
lees meer...
Zondag 15 juli 2018 Remigiuskerk
Sommigen hebben de caravan al achter de auto voor de deur of zijn er mee vetrokken. En zoveel meer wielen en vleugels brengen ons vliegensvlug naar verre oorden in vakantietijd. Vakantie – lege tijd – een typisch luxe verschijnsel van de westerse mens. Op reis gaan was in de Bijbelse tijd een manier van leven – het noodzakelijk...
lees meer...
Zondag 8 juli 2018 Remigiuskerk
Deze zondag is er van alles te beleven in en om de Remigiuskerk en de Lambertikerk. Dat komt - in hoofdzaak - door de activiteiten waarmee we op beide plekken het stoppen van Wouter Bos als organist markeren. Dat gebeurt deels in de Lambertikerk en deels in de Remigiuskerk. 's Ochtends in Zelhem, 's middags in Hengelo.
Daarnaast is het ook ...
lees meer...
Zondag 8 juli 2018 De Bleijke
Dagblad Trouw 12 juni 2018; Een schip vol drenkelingen kan alleen terecht in het verre Spanje. Malta en Italië willen het niet toelaten. Onder de 629 migranten 7 zwangere vrouwen, alsmede 11 peuters en 123 minderjarigen zonder begeleiding. Dat zijn dus kinderen van tussen de 15 en 17 jaar oud die hun familie en hun thuis verlaten. En over d...
lees meer...
Zondag 1 juli 2018 Remigiuskerk
De zomervakantie komt in zicht. Nog een paar weken, en kinderen uit groep 8 van de basisschool trekken definitief de deur van hun “oude” school achter zich dicht! Een grote stap, na 8 of misschien wel 9 jaren op de vertrouwde plek. En tegelijk: iets waar je op je (bijna) twaalfde helemaal aan toe bent! Samen met enkele jongeren van d...
lees meer...
Zondag 24 juni 2018 "De Haverkamp"
Openluchtdienst met Herman Haan en Marise den Bakker.
Zoals de meesten van u wel weten, wordt de kapel in de Veldhoek bestuurd door de Protestantse gemeenten Zelhem en Hengelo. Tijdens de jaarlijkse openluchtdienst (altijd op de 4de zondag van juni) werken “de Veldhoek” en “Hengelo” nog nauwer samen ...
lees meer...
Zondag 17 juni 2018 Remigiuskerk
Op het “alternatieve spoor” van het oecumenisch leesrooster komen we vandaag bij hoofdstuk 10 van het bijbelboek Job. Uitgebreid klinkt zijn klacht over wat hem overkomt en wat hij verloren heeft. Een klacht gericht tot God. Job blijft leven in dialoog. Maar van zijn kant komt nu vooral geroep, boosheid en grove verwijten. “Waa...
lees meer...
Zondag 10 juni 2018 Remigiuskerk
Je denkt goed te leven en toch gaat alles mis! Je wilt geloven, vertrouwen, en toch, ondanks dat overkomt je van alles! Geloven is blijkbaar helemaal niet: voor wat, hoort wat. Als ik dit doe, dan doet Hij dat… Nee, maar hoe kunnen we daarmee omgaan?
Is geloof in God gebaseerd op eigen belang of op Gods belang?
De bijbelse figu...
lees meer...
Zondag 10 juni 2018 De Bleijke
Wat doet het leven met je geloof? Geloven, bidden en zingen gaan misschien “makkelijk” als alles voorspoedig gaat. Hoewel velen dan misschien vergeten te bidden en te danken, of menen, dat ze God niet nodig hebben. Maar als het leven lijden wordt, als je geliefden je ontvallen, ziekte en pijn je plagen, waar is God dan? Iedereen kent...
lees meer...
Zondag 27 mei 2018 Remigiuskerk
We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer. We ontvangen Zijn liefde en proeven als het ware de smaak van Zijn Koninkrijk, Gods leefsfeer die Jezus voor ons opent. Je mag je handen en hart openen voor het “Brood uit de hemel”. Dat is Jezus zelf, die in de nacht spreekt met Nicodemus (Johannes 3: 1-16). “Alleen wie ‘van omh...
lees meer...
Zondag 20 mei 2018 Remigiuskerk
Pinksteren.
Feest van de Geest, van enthousiasme om te delen, zoals de vlammen “die zich op ieder van hen neerzetten”, mogen we vandaag vieren. We lezen het in Handelingen 2: het geboorte-feest van de kerk, een beweging van geïnspireerde mensen rond Jezus. Gewone mensen ook, met hun beperkingen, mogelijkhe...
lees meer...
Zondag 20 mei 2018 Goede Herder Kapel
Wie in de Achterhoek (en elders?) gaat wonen krijgt te maken met het begrip 'buurtmaken'. De buurt verwacht dat je kennis maakt met de gewoonten van de streek. Dan hoor je erbij. Hij had het ook gedaan en op een buurtbijeenkomst hadden ze het over de overlast veroorzaakt door hoogspanningskabels die juist over hun huizen heenliepen. Wàt e...
lees meer...
Zondag 13 mei 2018 Remigiuskerk
‘VEURPRAEKSEL’
Het zal u deze weken niet ontgaan zijn. Op 13 mei is het moederdag. Voorwaar geen christelijke feestdag. Op de kalender van het kerkelijk jaar komen we geen Moederdag tegen. Dat is waar. Maar we ontdekken in de bijbel wel allerlei moeders, moeders van de kerk, de moeders in de kerk en zij die zich als een moeder z...
lees meer...
Zondag 6 mei 2018 Remigiuskerk
Het oude verhaal van Noach spreekt tot de verbeelding. Zijn naam betekent: trooster. Maakt hij die naam waar, of is het aan God te danken, dat er weer hoop en toekomst is voor de aarde, de dieren en de mensen? We horen over het nieuwe begin na de zondvloed uit Genesis 8. Jezus spreekt ook over een trooster, die Hij zal sturen naar zijn leerlinge...
lees meer...
Zondag 29 april 2018 Remigiuskerk
Zondag Cantate; zingt! Nog in de blijdschap en verwondering van Pasen, gaat het van “jubelen” via “zingen” naar “bidden” deze zondagen. “Zingt voor de Heer een nieuw gezang” (Lied 655) zal vandaag dan ook mogen klinken. En zoveel meer. Ook liederen die passen bij wat we uit de Bijbel lezen. Johanne...
lees meer...
Zondag 22 april 2018 Goede Herder Kapel
Deze zondag is het de dag van de goede herder. En waar moet je anders naar toe dan naar de Goede Herder Kapel. Het thema “Herder of Schaap?” ligt dan ook voor de hand. Ben jij een herder of zie je jezelf meer als schaap? En hoe zien anderen jou? Herder, symbool voor leider maar ook zorgzaam en trouw. Trouw als een (herders)hond. Maar...
lees meer...
Zondag 22 april 2018 Remigiuskerk
Deze zondag zullen wij weer in uw midden zijn en mag ik voorgaan in de dienst. En het zal iets anders zijn dan dat ik alleen de gastvoorganger ben, er komen nog enkele mensen uit Joure mee. We komen namelijk met een aantal motorrijders en zullen het gehele weekend in Hengelo te gast zijn, u leest er ook elders wat over. Ooit zijn we begonnen met...
lees meer...
Zondag 8 april 2018 Remigiuskerk
Gospelkoor Reach Out.
Zondagmorgen 8 april om 10.00 uur zingen en vertellen wij “The Story”.
Een prachtig en indrukwekkend verhaal met zang, muziek en film.

Dit Verhaal  presenteert Gods verlossingsplan voor Zijn volk van Genesis tot Openbaring. Het stuk richt zich op de schepping, Adam en ...
lees meer...
Zondag 1 april 2018 Remigiuskerk
Paasmorgen.
Het is geen grap, vanmorgen. “De Heer is waarlijk opgestaan!” Met Pasen vieren we de opstanding van verschijning van Jezus, als Levende. De nieuwe Adam, Mens naar Gods beeld. We ontmoeten Hem met Maria van Magdala in de graftuin (Johannes 20: 1-18). En we ontmoeten Hem in de tuin van Eden, de mens e...
lees meer...
Zondag 1 april 2018 Goede Herder Kapel
Pasen.
Het komende paasfeest. Hoe bereiden we ons voor op het paasfeest? Nee, niet: ‘Wat wilt u dan eten, en wie u nodigt daarbij uit?’ Ik bedoel: hebt u nagedacht over wat het feest van de opstanding betekent? Gaat het bericht dat Jezus is opgewekt alleen over hem? Of verandert dit ook iets voor ons? En hoe wer...
lees meer...
Zaterdag 31 maart 2018 Remigiuskerk
Paaswake.
We mogen het feest van licht vieren, nadat we eerst kort “gewaakt” hebben in een half duistere kerk. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Vuur wordt gedeeld. Water is hoorbaar, zichtbaar, in het gedenken van onze doop in deze paasnacht. De vraag van een kind: waarom is deze nacht zo anders dan all...
lees meer...
Vrijdag 30 maart 2018 Remigiuskerk
Goede Vrijdag.
Waarom heet deze vrijdag “goed”? We kunnen toch maar moeilijk leven met de idee, dat Een voor allen is gestorven? Dat een Rechtvaardige de marteldood sterft? Vreemd voelt het. Daarom is het goed, om goed het oor te luisteren te leggen en stil te worden. Samen in eenvoud rond de Bijbel, met stilte ...
lees meer...
Vrijdag 30 maart 2018 De Bleijke
Dienst van Schrift en Tafel voor de dagen van Pasen.
Deze dienst bestaat uit vier korte delen: we gedenken Witte Donderdag en Goede Vrijdag, staan stil bij Stille Zaterdag en richten onze blik al naar de Paasmorgen.
In navolging van de laatste maaltijd die Jezus aan de vooravond van zijn sterven vierde met zijn leerl...
lees meer...
Donderdag 29 maart 2018 Remigiuskerk
Witte Donderdag is de avond waarop we de laatste avond van Jezus met zijn leerlingen gedenken. Hoe zij aan de vooravond van Pesach het Bevrijdingsmaal vierden. Hoe kun je bevrijding vieren, als dreiging in de lucht hangt? Jezus breekt door zijn eigen en onze angst en zorg heen. Hij leert ons vertrouwen op Gods bevrijdende hand door de dood heen....
lees meer...
Zondag 25 maart 2018 Remigiuskerk
Palmzondag en Passiezondag. Het begin van de Stille Week wordt luidruchtig en uitbundig gemarkeerd met een optocht van kinderen, met palmpaasstokken en broodhaantjes. We hopen weer in samenwerking met de RK Willibrordkerk een optocht te hebben dit jaar. Kinderen en hun ouders zijn welkom in de Willibrord kerk voor het begin van de “tocht&r...
lees meer...
Zondag 18 maart 2018 Remigiuskerk
Over verliezen en loslaten: Johannes 12: 20-33.
Deze zondag is de 5e zondag in de veertigdagentijd. Jezus spreekt over zijn lijden en dood en de noodzaak daarvan: als de graankorrel niet valt en sterft kan hij geen vrucht dragen. Maar ook staat er: wie mij wil dienen, moet mij volgen. Een lastige tekst. Verliezen ervaren we...
lees meer...
Woensdag 14 maart 2018 Remigiuskerk
Biddag voor gewas en arbeid.
Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als Biddag springen ze in het bijzonder naar voren als raakpunten van geloof en dagelijks leven.
Als thematiek voor di...
lees meer...
Zondag 11 maart 2018 Remigiuskerk
Er zal wat te spetteren zijn, denk ik zo, deze zondag! Want het thema van deze Kerk en School dienst is: Mozes! En Mozes’ naam betekent: “uit het water getrokken”. Hij is bovendien ook de man, die zijn volksgenoten door het water van de zee leidt. Mozes spreekt tot de verbeelding en er zijn veel spannende verhalen over hem te v...
lees meer...
Zondag 11 maart 2018 De Bleijke
Vandaag is het klein-Pasen. Zondag Leatare: “verheug u”.
Deze zondag ‘Leatare’ is bedoeld om niet helemaal in somberheid vast te raken.
Het is het middelpunt van de 40-dagentijd.
We lezen uit het Johannes evangelie, het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Een verhaal waarin er een tekort is maar te...
lees meer...
Zondag 4 maart 2018 Remigiuskerk
Derde zondag van de 40 dagen.  
Het thema van deze zondag is: “Een nieuwe kans“.
40 dagentijd – tijd van bezinning en…vanuit deze bezinning leven we naar Pasen toe. Bezinning en concentratie op het leven en lijden. Op het leven en lijden van Jezus maar… ook op het leven en lijden in...
lees meer...
Zondag 25 februari 2018 Remigiuskerk
Veertig Dagen Tijd is tijd van bezinning. Maar ook van actie, in omzien naar en solidariteit met de armsten in de wereld. Dat vraagt Jezus van ons. Hij beweegt tot op vandaag mensen om hun tijd, geld, kennis en aandacht te delen voor het welzijn van anderen. Een mooi voorbeeld is de medische hulp die geboden wordt door artsen en verpleegkundigen...
lees meer...
Zondag 25 februari 2018 Goede Herder Kapel
4-de Zondagdienst.
We willen dat de economie altijd maar blijft groeien. We hebben nooit genoeg en willen altijd maar meer… meer… meer…
Op 25 februari komt Mevr. Mia Tankink in de Goede Herder Kapel en geeft ons verrassende en beeldende inzichten over het thema “geef ons heden ons dagelijks b...
lees meer...
Zondag 18 februari 2018 Remigiuskerk
De eerste zondag van de Veertig Dagen Tijd beginnen we samen met de cantorij. “Veertig dagen, weken, jaren wachten, willen weten en ervaren dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samen ging” is het refrein van één van de liederen in deze dienst. Zingend gaan we samen deze bijzondere periode voor Pasen ...
lees meer...
Zondag 11 februari 2018 De Bleijke
We horen uit de Bijbel vanmorgen twee verhalen over een mens die genezen wordt van melaatsheid. Uit 2 Koningen 5 en Marcus 1. We horen Elisa en Jezus, hoe zij de genade en de barmhartigheid van God laten voelen en ervaren. De genezen mensen voelen een nieuwe huid, als van een kind. Wat een diepe vreugde is dat. Opnieuw mogen beginnen en weer mee...
lees meer...
Zondag 11 februari 2018 Remigiuskerk
We lezen: Jesaja 6, 1-8 en Lucas 5, 1-11.                
Twee mensen, Jesaja en Simon Petrus, beiden ervaren iets wat het 'gewone' overstijgt. Ze zijn overdonderd, ze huiveren, ze deinzen terug en voelen zich tegelijkertijd aangetrokken.
Ze zijn geraakt doo...
lees meer...
Zondag 4 februari 2018 Remigiuskerk
Begin februari is het tijdstip van werelddiakonaatszondag. Het lijkt mij een zeer belangrijke zondag, want hoe vaak hoor je mensen niet vragen: wat is nou eigenlijk het onderscheid tussen deze zondag en zendingszondag? Een wezenlijke vraag. We lezen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. En misschien hebben we toch altijd de betekenis van di...
lees meer...
Zondag 28 januari 2018 Remigiuskerk
We komen vandaag in de kerk rond “De Tafel van Samen”. Plechtig, vanuit de traditie, noemen we dit het Heilig Avondmaal. Een ritueel van breken, delen en ontmoeten, van een klein stukje brood en een slokje wijn, dat een centrale betekenis heeft voor ons geloof en de gemeenschap van gelovigen. Jezus deelt zijn liefde en die is oneindi...
lees meer...
Zondag 21 januari 2018 Remigiuskerk
Oecumenische viering.
“Recht door zee” is het thema van deze oecumenische viering op de eerste dag van de Week van Gebed voor de Eenheid. De Raad van Kerken Nederland reikt dit thema aan vanuit verbondenheid met christenen en kerken in het Caribisch Gebied. Vele eilanden in de grote zee. En een veelbewogen gesc...
lees meer...
Zondag 14 januari 2018 De Bleijke
Johannes 2: 1-11.
We kennen het allemaal, het verhaal dat Jezus tijdens de bruiloft in Kana water verandert in wijn. We noemen het een wonder! Maar de evangelist Johannes, die het verhaal vertelt, spreekt over een teken! We moeten dus op zoek, naar waar dat teken heenwijst. Er zitten dan ook heel wat verrassende elementen ...
lees meer...
Zondag 14 januari 2018 Remigiuskerk
Fijn, om op Kana-zondag te mogen voorgaan. Ik herinner me Kana als een wat rommelig stadje in Noord Israël, waar onze touringcar chauffeur in 2010 even stopte voor een wijnwinkeltje. Sommigen uit onze reisgroep volgden hem even om snel ook zo’n bijzonder flesje Kana-wijn als souvenir mee naar huis te nemen. Want daar is het verder bes...
lees meer...
Zondag 7 januari 2018 Remigiuskerk
Veurpraeksel.
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar vieren de kerken wereldwijd de Drie Koningen die Jezus kwamen aanbidden. De evangelist Mattheüs wil ons iets speciaals zeggen en meegeven als hij dit verhaal aan ons vertelt:
Hij wil tegen ons zeggen: de tijd, waarin alles in vervulling zal gaan, waarvan we dromen is aangebroke...
lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap