Kerkdiensten, Bij de collecten 2017
Zondag 31 december 2017 Remigiuskerk
Edukans ambassadeurs Nick & Simon.
Zangers Nick & Simon zijn sinds 2010 ambassadeur van Edukans. “Als artiest krijg je veel aandacht. Ik wil een beetje aandacht aanwenden voor iets essentieels als onderwijs in ontwikkelingslanden”, zegt Nick over hun ambassadeurschap. “Met heel weinig geld kun je v...
lees meer...
Maandag 25 december 2017 Remigiuskerk
Kerk in Actie – Kinderen in de Knel.
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we ...
lees meer...
Zondag 10 december 2017 Remigiuskerk
Pastoraat binnenvaartschippers.
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om si...
lees meer...
Zondag 26 november 2017 Remigiuskerk
Kerstbonnenactie.
De Diaconie is initiatiefnemer geweest voor deze gezamenlijke jaarlijks terugkerende actie van de samenwerkende Charitasinstellingen van de R.K. Kerken en alle Diaconieën van de Prot. Gemeenten in de Gemeente Bronckhorst.
Met hulp van de afd. Zorg en Welzijn van de Gemeente Bronckhorst kunnen wij...
lees meer...
Zondag 29 oktober 2017 Remigiuskerk
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs...
lees meer...
Zondag 15 oktober 2017 Remigiuskerk
Wereldvoedseldag.
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP(Environmental Rehabilitation Prog...
lees meer...
Zondag 8 oktober 2017 Remigiuskerk - De Bleijke
Vluchtelingenwerk.
Project Eigen-Wijs: voor kinderen en jongeren in de centrale opvang, is ook belangenbehartiger voor vluchtelingenkinderen. Het project Eigen-Wijs helpt kinderen en jongeren in Nederlandse centrale opvanglocaties om hun zelfvertrouwen te vergroten en grip te krijgen op hun onzekere leven. Dat doen we via m...
lees meer...
Zondag 1 oktober 2017 Remigiuskerk
Kerk en Israël: Israëlzondag 2017.
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Si...
lees meer...
Zondag 10 september 2017 Remigiuskerk
Jeugdwerk.
“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat dez...
lees meer...
Zondag 10 september 2017 Remigiuskerk
Hulp & Hoop voor Afrika.
Onder de mango boom.
Vorig jaar tijdens ons verblijf in Siërra Leone, waar we waren om ons te oriënteren op een mogelijke toekomst, kwamen we met regelmaat langs een mango boom. Hier zaten de mama ’s te koken, elkaars haren te doen en te praten. Eén keer zaten de ki...
lees meer...
Zondag 3 september 2017 Remigiuskerk
Missionair Werk en Kerkgroei.
Het Programma Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland daagt plaatselijke gemeenten uit om ‘kerk naar buiten’ te zijn. Omdat wat van binnen zit - het geloof - naar buiten te brengen en dat op zo’n manier te doen dat het aantrekkingskracht heeft op and...
lees meer...
Zondag 27 augustus 2017 Remigiuskerk
Onderhoudsfonds.
Voor het in standhouden na de restauratie/herindeling is natuurlijk met regelmaat geld nodig om het een en ander te bekostigen. Op dit moment gaat het dan vooral om klein onderhoud. Onderdelen die aandacht vragen zijn o.a. de jaarlijkse controle door de Monumentenwacht, klein onderhoud van het leiendak, de ...
lees meer...
Zondag 20 augustus 2017 Remigiuskerk
Bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Eén of twee ker per jaar (soms vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk te zetten met daarbij een tweede boeket welke door de diaconie wordt betaald. Daar wordt deze collecte ook voor gebruikt. Deze boeketten worden na afloop van de dienst bi...
lees meer...
Zondag 2 juli 2017 Remigiuskerk
Nieuw Hydepark.
Het nieuw gebouwde vakantiehotel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. Het oogt licht en ruimtelijk en u heeft door het hele gebouw zicht op de prachtige omgeving. Alle kamers beschikken over aangepaste badkamer, zijn licht en ruimtelijk ingericht. Ook zijn alle kamers voorzien van hoog-laagb...
lees meer...
Zondag 2 juli 2017 Remigiuskerk
Jeugdwerk.
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze….. afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat t...
lees meer...
Zondag 18 juni 2017 Remigiuskerk
Kerk in Actie - Diaconaat.
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde a...
lees meer...
Zondag 18 juni 2017 Remigiuskerk
Plaatselijk kerkenwerk - Liturgisch bloemschikken.
Bij bijzondere dagen in het kerkelijk jaar staat in de kerk een bloemschikking, passend bij de lezingen en het thema van de betreffende zondag. Liturgische schikkingen kunnen een taal spreken, die verder reikt dan woorden.
Ook zijn er door het jaar heen verschillende t...
lees meer...
Zondag 11 juni 2017 Remigiuskerk
IKA - vakantieweken
Wat is IKA?
De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken. Vakantieweken voor mensen die zonder “zorg” of begeleiding niet op vakantie kunnen ongea...
lees meer...
Zondag 4 juni 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel
Kerk in Actie - Pinksterzending.
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van Theologie. Via Teyoco...
lees meer...
Zondag 28 mei 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Klokgeluiden.
We zijn heel blij dat veel mensen Klokgeluiden lezen. Er kunnen er nog meer bij want we weten zeker dat veel mensen nog geen abonnement hebben. Ze missen zo veel informatie over onze gemeente en alles wat er in en om de kerk gebeurt. We hebben deze abonnementen (eigenlijk) hard nodig om de kos...
lees meer...
Zondag 21 mei 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: voedselbank.
Als Diaconie van de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. ondersteunen we, waar mogelijk, de voedselbank in Zelhem. Wekelijks worden er aardappels beschikbaar gesteld en ook op andere manieren ondersteunen we dit – helaas – nog heel hard nodige werk. Van harte bij u aanbevolen.
lees meer...
Zondag 14 mei 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel
Eerste collecte: bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Één of twee keer per jaar (heel af en toe vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk neer te zetten met daarbij een tweede boeket wat door de diaconie wordt betaald. Daar wordt deze collecte ook voor gebruikt. Deze boeke...
lees meer...
Zondag 7 mei 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Kerkstraat 15.
Diaconaal centrum – een begrip in Hengelo Gld.
Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur de inloop. Gezellig een kopje koffie (of wat anders) drinken en lekker even bijpraten. Vrijdagmorgen het breicafé - ook heel gezellig, iedereen is welkom.
De eerste en de ...
lees meer...
Zondag 30 april 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Het Passion.
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstapp...
lees meer...
Zondag 23 april 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Oikocredit.
De kracht van microkrediet.
Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het onderne...
lees meer...
Zondag 16 april 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel
Eerste collecte: Weeskinderen Rwanda.
De geit is voor een arm gezin heel belangrijk voor voeding en mest.
Een zwangere geit kost € 35,-.
• De geit geeft iedere dag voedingrijke melk.
• De geit heeft geen extra voeding nodig.
• De geit wordt gevoed met het gras dat geplant is om er...
lees meer...
Vrijdag 14 april 2017 De Bleijke
Eerste collecte: Ika Achterhoek Liemers.
De IKA is een commissie van protestantse diaconieën in de Achterhoek en Liemers.
Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet samen met hun partner.
Waarom IKA vakantieweken? Om u een vakantie te ...
lees meer...
Donderdag 13 april 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Ika Achterhoek Liemers.
De IKA is een commissie van protestantse diaconieën in de Achterhoek en Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet samen met hun partner. Waarom IKA vakantieweken? Om u een vakantie te bieden, sa...
lees meer...
Zondag 9 april 2017 Remnigiuskeerk
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Gehandicapten doen gewoon mee.
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekke...
lees meer...
Zondag 2 april 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Samen werken aan vrede.
De Civil Society Organization (CSO) Alin Thit werkt aan vrede in Kayah State, gelegen in het oosten van Myanmar. Ondanks dat het beter gaat in Myanmar, zijn er nog steeds veel gewapende conflicten. Zij monitoren de conflicten, informeren lokale gemeenschappen o...
lees meer...
Zondag 26 maart 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Onderwijs en gezondheidszorg voor staatloze kinderen.
Vanwege de onveilige situatie in Myanmar en de kans op kinderhandel of gedwongen opname in het leger, sturen ouders hun kinderen vaak de grens over naar Thailand. De Mae Tao Clinic (MTC) biedt migrantenkinderen die in het Thaise Ma...
lees meer...
Zondag 19 maart 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Mais en rijst.
World Concern ondersteunt boeren in het noordoosten van Myanmar. Dit doet zij onder andere door boeren te trainen, het opzetten van een lokale rijstleenbank, het gunstiger inkopen van zaden en het verbeteren van het verbouwen van rijst. Daarnaast zet World Concern zich ...
lees meer...
Zondag 12 maart 2017 Remigiuskerk - De Bleijke
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Gezonde baby's en kinderen.
The Border Consortium (TBC) zet zich in voor baby’s en kinderen in vluchtelingenkampen bij de grens van Thailand en Myanmar. Aan de hand van bijeenkomsten, informatiemateriaal en workshops krijgen ouders voorlichting over het belang van gezonde voedin...
lees meer...
Woensdag 8 maart 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: voedselbank.
Helaas, het is nog steeds heel hard nodig. Heel veel vrijwilligers zorgen dat elke week weer de pakketten klaar staan. Soms is het moeilijk om met de aangeboden spullen een compleet pakket samen te stellen en daarom moet er wel worden bijgekocht. Daarvoor ontbreekt het geld en daarom doen wij e...
lees meer...
Zondag 5 maart 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Inkomen voor vrouwen en jongeren.
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie die vrouwen en jongeren leert om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doet zij onder andere door zelfhulpgroepen voor vrouwen op te zetten. Samen sparen zij geld ...
lees meer...
Zondag 19 februari 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: project “Mexico”.
Voor informatie over dit diaconale project zie Kerkenraad - Diakenen - Project Mexico en voor Nieuwsbrieven Projecten Diaconie - Baja Mexico.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoorbeeld de kosten van liturgieën ...
lees meer...
Zondag 12 februari 2017 Remigiuskerk - De Bleijke
Eerste collecte: Simavi: iedereen een gezonde basis.
Simavi zet zich in voor betere gezondheid wereldwijd. Want wie gezond is, kan zich ontwikkelen en zo uit de armoedespiraal komen. Ontdek het nieuws en de verhalen per thema op www.simavi.nl.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoor...
lees meer...
Zondag 5 februari 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat.
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat.
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Da...
lees meer...
Zondag 29 januari 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Stichting Vluchteling.
Wereldwijd één van de grootste en meest ervaren noodhulporganisaties. Stichting Vluchteling en het IRC werkten al meer dan dertig jaar samen bij heel veel crises. Samen zijn we nu actief in bijna vijftig landen, in vooral Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Door de n...
lees meer...
Zondag 22 januari 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel
Eerste collecte: Stichting COEH, diaconale hulp aan ouderen in Ocna Mures.
In Ocna Mures bestaat er al een aantal jaren een soort ouderenzorg. Zorg voor oudere en hulpbehoevende mensen. Alhoewel de mantelzorg in Roemenië meer vanzelfsprekend is dan hier in Nederland, zijn er in Ocna Mures toch een aantal mensen die hie...
lees meer...
Zondag 8 januari 2017 Remigiuskerk - De Bleijke
Eerste collecte: Hulp en Hoop voor Afrika
Het project van Nicky en Abdulai Bah-te Slaa, we horen meer in deze dienst over hun werk in Zuid Afrika. Ook staat er meer over hen vermeld bij Werkgroepen - ZWO-nieuws - december 2016.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk

Bijvoorbeeld de cantori...
lees meer...
Zondag 1 januari 2017 Remigiuskerk
Eerste collecte: Lilianefonds.
Ontwikkeling van kinderen.
"We steunen kinderen in hun ontwikkeling door de belemmeringen te verminderen die een direct gevolg van de handicap zijn en door hen weerbaar en zelfbewust te maken. Dit lukt alleen met aandacht voor alles wat bepalend is voor het welzijn van een kind: gezo...
lees meer...

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-2018


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap