Kerkdiensten, Bij de vieringen 2017
Zondag 31 december 2017 Remigiuskerk
Oudejaarsdienst.
Het komt niet vaak voor, dat Oudejaarsdag op zondag valt. Nu is het een keer zo. Vanmorgen was een echte zondagsdienst in lijn met kerst. Vanavond komen we samen op de drempel van een oud naar een nieuw jaar. Omdat we vanmorgen zoals gebruikelijk een “preek” hadden, doen we het vanavond anders. ...
lees meer...
Zondag 31 december 2017 Remigiuskerk
Op deze eerste zondag na kerst ontmoeten we Hanna en Simeon (Lucas 2: 22-40). Twee oude(re) mensen die goed zien, wie Jezus is. Hij is nog maar een babytje. Zijn ouders nemen Hem mee naar de tempel, voor het godsdienstige ritueel van reiniging. Het wordt een bijzondere dag met woorden die zijn ouders nooit zullen vergeten en die ons zeggen, waar...
lees meer...
Maandag 25 december 2017 Remigiuskerk
Eerste Kerstdag.
Na de kerstnacht, nu het licht geworden is – op één van de korste dagen van het jaar! – vieren we het Licht voor de Wereld. Dat Licht is God, mens geworden in de nacht van de wereld, in de nacht van mensen. Johannes (1: 1-14) zinspeelt op het Scheppingsverhaal en begint zo zijn Ev...
lees meer...
Zondag 24 december 2017 Remigiuskerk
Kerstnacht.
Onze kerstnachtviering zal vooral gekenmerkt zijn door zang, samenzang en muziek. Samen met het koor Reborn hebben we een mooie keuze van nummers uit hun kerstrepertoire gemaakt. De ervaring met dit enthousiaste koor leert, dat zij de hoorders weten te ontroeren en zelf tot zingen brengen. We zullen dus zeker o...
lees meer...
Zondag 24 december 2017 Goede Herder Kapel
Kerstavond.
Kerstfeest is het feest van het Licht. Het meest gebaat bij goed licht zijn zij die in het volslagen duister zitten. We zullen daar ook van zingen: "Komt ons in diepe nacht ter ore”. Donker was het voor Abraham en Sara toen hun leven als migranten dreigde te verzanden. Lang niet altijd overal welkom....
lees meer...
Zondag 24 december 2017 Remigiuskerk
Vierde Advent.
Vandaag is de dag voor kerst, maar eerst nog Vierde Adventszondag. Nog heel even houden we de adem in om los te barsten in grote kerstjubels. Deze zondag heet in de traditie “Rorate”; het gebed uit Jesaja 45:8 “Dauwt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen&rdquo...
lees meer...
Zondag 24 december 2017 Remigiuskerk
Kinder Kerst Viering.
Wij nodigen alle kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s uit voor de Kerstviering in de Remigiuskerk op zondag 24 december om 16.00 uur. Wij zijn met een groepje vanuit de Jeugdraad bezig met de voorbereidingen; hoe en wat we precies gaan doen is nog een verrassing. In de loop van december ...
lees meer...
Zondag 17 december 2017 Remigiuskerk
Op deze derde zondag van Advent komen we dichterbij het Licht, dichterbij het feest. Het geboortefeest? Nee,  bij Johannes horen we van een bruiloftsfeest (Johanns 3: 22-30). Johannes de Doper wijst van zich zelf af naar Jezus als degene om wie het werkelijk allemaal draait. Jezus is de bruidegom, zegt Johannes, die zijn gemeente – al...
lees meer...
Zondag 17 december 2017 De Bleijke
Kerstviering.
Op zondagmiddag 17 december om 15.00 uur is de oecumenische Kerstviering in het Atrium van De Bleijke.
Met elkaar gedenken we de geboorte van Jezus. Altijd weer een hoogtepunt in het jaar, waarbij veel mensen zich inzetten om het tot een feest te maken.
We zingen bekende kerstliederen, de cantorij ...
lees meer...
Zondag 10 december 2017 Remigiuskerk
Sinterklaas is voorbij! De Adventweken vorderen al! Nu moeten wij aan de slag met de voorbereiding van Kerst! Wat wij met dit feest willen, weten wij wel. Maar wat wil dit feest eigenlijk met ons?
Gaat het over het verhaal dat ons wel kennen? Over het kind in z’n voerbak, over Maria, de engelen en de herders? Of gaat het er om, dat J...
lees meer...
Zondag 3 december 2017 Remigiuskerk
Vol verwachting….. “klopt ons hart” zingen we er deze dagen achteraan. Een mooie verwachting, die al snel weer vervuld wordt met surprises, pepernoten en presentjes. De verwachting van de Messias vraag langere adem van ons. Ons geloof is geïnspireerd op het verleden, op wat Jezus gezegd en gedaan heeft voor ons. Maar late...
lees meer...
Zondag 26 november 2017 Remigiuskerk
De laatste zondag van het kerkelijk, liturgisch jaar is het alweer. Dat jaar begint met de eerste Adventszondag en wordt besloten met een terugkijken én toevertrouwen in een viering. De namen van hen die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijk jaar worden genoemd (zie hieronder). Bij elke naam ontsteken we een kaars. Familieleden van dez...
lees meer...
Zondag 19 november 2017 Remigiuskerk
Thema: Onaantastbaar.
De zondagen van november staan - oecumenisch gezien - in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. In protestantse kringen benoemen we zeker de Eeuwigheidszondag. Over een week worden weer de namen van de overledenen genoemd. De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar noemen we wel de Voleinding...
lees meer...
Zondag 19 november 2017 Goede Herder Kapel
Tweede zondag van de voleinding.
Dit stukje schrijf ik op de tiende oktober. Als u het leest, zijn we alweer wat weken verder. Om mij heen is het op dit moment echt herfst geworden. Eén dezer dagen deden we de verwarming aan. De warmte voelde je in heel het huis. Het riep bij mij iets van vroeger op of liever iets va...
lees meer...
Zondag 12 november 2017 De Bleijke
Over vrouwen en meisjes gaat het vandaag. Vrouwe Wijsheid en vrouwe Dwaasheid uit het bijbelboek Spreuken (9) houden ons een spiegel voor. Meisjes in feeststemming ontmoeten we in het verhaal van Jezus. Hij vertelt over het Koninkrijk van God. Hoe zal dat er komen, als mensen daarvoor niet openstaan en zich met hun manier van leven niet voorbere...
lees meer...
Zondag 12 november 2017 Remigiuskerk
Televisieprogramma’s waarin talent centraal staat, zijn helemaal ‘in’, zoals de Voice of Holland, Voice Kids, Heel Holland Bakt, en natuurlijk: tv-uren met de béste sporter en met diegene, die een filmrol het allerbést vertolkt, ze staan garant voor flinke kijkcijfers. Overal talenten, die bewonderd worden om wat ...
lees meer...
Zondag 5 november 2017 Remigiuskerk
Vandaag hopen we een klein meisje in ons midden te hebben: Ava, dochter van Christiaan en Jotineke Kroesen. Zij zal het teken van de doop ontvangen. In de afgelopen paar jaar zijn nog meer kindjes gedoopt. Samen met hen en hun ouders vieren we hun “doopverjaardagen” vandaag en steken nog een keertje hun doopkaarsen aan. Met de doop l...
lees meer...
Woensdag 1 november 2017 Remigiuskerk
Het goede van de protestantse traditie geven we graag vorm in een moment, midden in de week, om God te danken voor het goede van de aarde, de oogst, de resultaten van onze arbeid. Dankdag voor gewas en arbeid. We staan er samen in deze gebedsdienst bij stil, dat het niet vanzelfsprekend is om te oogsten, om te (kunnen) werken. Dankbaarheid zet a...
lees meer...
Zondag 29 oktober 2017 Remigiuskerk
Vier je Bijbel, is het motto van de Nationale Bijbelzondag. Uit de Bijbel zelf zullen als centrale lezingen vandaag klinken: Psalm 1 en Matteüs 22: 34-40. Gelukkig de mens die Gods Wet, Gods Woord, door zijn hart en hoofd laat gaan, overdag en ’s nachts. En: wat is de essentie van Gods Wet? Jezus verwoordt het kernachtig. Daar kun je ...
lees meer...
Zondag 22 oktober 2017 Remigiuskerk
Veurpraeksel.
“Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.”
Zo staat die bekende spreuk uit de mond van Jezus, bijna letterlijk vertaald uit het Grieks, in onze bijbel. Bijna letterlijk, maar toch niet helemaal. Want het kan steken op een kleinigheid.
Op het eerste...
lees meer...
Zondag 22 oktober 2017 Goede Herder Kapel
4-de-zondag dienst.
Deze dienst is voorbereid met dhr. Dijkman uit Vorden. Maar door ziekte kan hij helaas niet voorgaan. Zijn vervanger is dhr. Wesselink uit  Zelhem.
Het thema van deze dienst is zingen. Zoals het thema al aangeeft gaan we dus veel zingen. Een soort zangdienst eigenlijk.
In het voorgesprek s...
lees meer...
Zondag 15 oktober 2017 Remigiuskerk
Eerlijk zullen we alles delen.
Oktober, de tijd van volle schuren, de tijd van volle diepvrieskisten, de tijd van de verwarming wat hoger zetten. De winterkleren worden bekeken en aangevuld, zo nodig. In deze weken hebben de kinderen vakantie en gaan de bollen de grond in.
Alles in orde voor de winter, vinden we. Fijn...
lees meer...
Zondag 8 oktober 2017 Remigiuskerk
Deze dagen (5-11 oktober) viert het Joodse volk - in Israël en waar ook ter wereld – het Loofhutten Feest. Soekkot. Over de instelling van het feest is al te lezen in Leviticus (23) en Deuteronomium (16). De oogst wordt gevierd met vreugde en vertrouwen op Gods bescherming. Hij is je dak boven het hoofd, ook onder de open hemel. Soekk...
lees meer...
Zondag 8 oktober 2017 de Bleijke
Vanochtend lezen wij uit het bijbelboek Matteüs. Hier horen we hoe we worden uitgedaagd om God lief te hebben, om elkaar lief te hebben. En ook onszelf. Liefhebben wat betekent dat? In de Nederlandse taal hebben wij maar één woord voor liefde. Ook de woorden verliefdheid en houden van zeggen iets over liefde. In het Oude Griek...
lees meer...
Zondag 1 oktober 2017 Remigiuskerk
Matteus 21, 28-32; Genesis 2, 27 en 28; Numeri 6, 22-27.
Twee broers, als hun vader hen vraagt om te gaan werken in zijn wijngaard, antwoordt de één 'ja', de ander 'nee'. Maar als het erop aankomt de daad bij het woord te voegen, draaien ze allebei 180 graden om: het 'ja' wordt 'neen', het 'neen' wordt 'ja'. Waarom zeggen en d...
lees meer...
Zondag 24 september 2017 Goede Herder Kapel
Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven, als hij of zij mij iets heeft aangedaan? Een indringende en herkenbare vraag. Petrus stelt die aan Jezus (Matteüs 18: 21-35) en krijgt een verrassend antwoord. Goed omgaan met schuld, schaamte en vergeving is een levenslang leerproces. Wat is er veel gebrokenheid en leed door de onmacht – of is h...
lees meer...
Zondag 24 september 2017 Remigiuskerk
Ik las pas het boek "Pleidooi tegen de volmaaktheid" van de filosoof Michael Sandel. Hij geeft daarin aan hoe de mens die steeds maar zoekt naar gezonder, mooier, beter, welvarender, nog grotere (sport)prestaties daardoor ook iets kan verliezen. Een voorbeeld: een coach kocht maar raak, want het grote geld heeft hem tot een trainer zon...
lees meer...
Zondag 18 september 2017 Remigiuskerk
Oecumenische Startzondag 2017 Vol energie voor het nieuwe seizoen!
Energie is het trefwoord, het thema van de viering op zondag 17 september van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. De geloofsgemeenschap van de Willibrord Kerk, de Protestantse Gemeente en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap nodigen alle belangstellenden van ha...
lees meer...
Zondag 10 september 2017 De Bleijke
Wie hoort erbij? Is hij één van ons, is zij “van hier”? Deze vragen stellen we misschien niet hardop in de gemeenschap waarin we leven, in dorp, kerk of familie. Maar deze vraag speelt wel altijd mee in hoofd en hart en onze manier van kijken. Wie hoort erbij? Deze vraag wordt ook opgeworpen door de mensen rondom Jezus....
lees meer...
Zondag 10 september 2017 Remigiuskerk
Kerkproeverij in dialect
“Komt der maor in...”
Mien’ grootmoeder had dertien kinder. At der dan ok nog anderen aover de vloere waren, dan konnen die ok gewoon anschoeven. Oma zei dan “Wi’j lengt de soep wel an”. In tied luusteren ze naor eure verhalen. Martha en Maria uut de Biebel ...
lees meer...
Zondag 27 augustus 2017 Goede Herder Kapel
Wieter kieken.
Ze zegt wal ens: ‘deur de beume ’t bos neet meer zeen’. Dat gebeurt ons mangs as wi’j deur alles wat der in de welt gebeurt, bange wordt en neet meer zeet waor-t echt um geet.
Op zundag 27 augustus 2017 in de deenst in de streektaol in de Goede Herder kapel in de Veldhoek, laert w...
lees meer...
Zondag 27 augustus 2017 Remigiuskerk
Een favoriete vakantiebestemming voor jong en oud: de bergen. Je geniet van de panorama’s, de berglucht en alpenflora. Je zoekt er sportieve uitdaging of het geruis van de stilte. Als je in stilte hoog op een bergtop staat, is het alsof je werkelijk dichter bij “de hemel” bent. En in die stilte kan veel gebeuren……...
lees meer...
Zondag 20 augustus 2017 Remigiuskerk
Vandaag gaan we op stedentrip. Zie je dat wel zitten? Zou je wel gaan naar Londen, Brussel of Parijs – in deze gevaarlijke tijd van terreuraanslagen? Niet voor niets hebben gewelddadige figuren het gemunt op grote steden en toeristische trekpleisters. Want daar zijn veel mensen. Ze zullen hun zin niet krijgen. Want het leven in de stad is ...
lees meer...
Zondag 13 augustus 2017 Remigiuskerk
De zomer lokt mensen naar buiten en velen genieten van een vakantie, een rondreis of stedentrip. Zelf hoop ik deze zomer een korte tuinenreis te maken. Anderen gaan de bergen in, zoeken een mooi plaatsje aan zee en weer anderen bezoeken een grote stad. Al die belevenissen prikkelen het denken over ons leven op een verschillende manier. En komen ...
lees meer...
Zondag 6 augustus 2017 Remigiuskerk
Een mens leeft niet van brood alleen.
Vijf broden en twee vissen? Wat moeten we nu eigenlijk met vijf broden en twee vissen voor zoveel mensen? Het is niet eens genoeg om de lege magen van ons, die zondags in de kerk aanwezig zijn, te vullen. Maar Jezus geeft hiermee ook een figuurlijke boodschap af. Een boodschap van breke...
lees meer...
Zondag 23 juli 2017 Goede Herder Kapel en 30 juli 2017 Remigiuskerk
Een dienst in de kapel in de Veldhoek op 23 juli en een dienst in de Remigius op 30 juli… Ik ben net vertrokken uit Arnhem en aangekomen in Zelhem, kerkelijk gezien…
In Arnhem ging mijn afscheidsdienst over Mozes die twaalf verspieders vooruit stuurde naar het beloofde land. In Zelhem was Exodus 3 leidend. Mozes die daar de op...
lees meer...
Zondag 16 juli 2017 Remigiuskerk
Wat is er nu meer irritant dan onkruid? Het verziekt je tuinplezier: net als jij denkt, de boel is onder bedwang, daar steekt het alweer de kop op. En wij mensen houden zo graag zelf de controle! Ik heb het over onze eigen tuin… .
Jezus spreekt over al wat de aarde laat groeien, over ontkiemend zaad. Maar het is een voorbeeldverhaal,...
lees meer...
Zondag 9 juli 2017 Remigiuskerk
De op deze zondag geplande overstapdienst met kinderen van 12 jaar gaat niet door.
Daarom niet het eerder aangekondigde thema, maar in plaats daarvan een knipoog naar de vakantietijd en de lezingen: Prediker 3: 1-15 – Alles heeft zijn tijd -  en Lucas 10: 38-42 – het beste deel kiezen.
AB
lees meer...
Zondag 25 juni 2017 De Haverkamp
Openluchtdienst.
Traditiegetrouw een zomerse dienst, letterlijk en figuurlijk in de ruimte: buiten bij kampeerboerderij De Haverkamp aan de Vierblokkenweg. In geval van regen kunnen we daar ook binnen terecht. Op dit moment van schrijven is het thema nog niet bekend. Joysingers uit Aalten komt zingen. Er is voor de kindere...
lees meer...
Zondag 18 juni 2017 Remigiuskerk
In onze wereld is het ongelijk verdeeld: voeding, water, bezit, kennis, invloed. Dat is iets van alle eeuwen. Misschien is ongelijkheid niet het ergste, maar daar waar onrecht wordt gedaan, waar de rijken armen onderdrukken en uitbuiten, waar afhankelijke mensen worden misbruikt: daar laat de Eeuwige van zich horen. In de boeken van Profeten en ...
lees meer...
Zondag 11 juni 2017 Remigiuskerk
We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer, het “Heilig Avondmaal”. Het brood en de wijn laten ons iets proeven van het geheimenis van Gods liefde, van zijn vrede die “alle verstand te boven” gaat. In het breken en delen komt Jezus heel dichtbij ons. En hopelijk word jij, wordt u, geraakt en gevoed om de weg in je leven ge...
lees meer...
Zondag 11 juni 2017 De Bleijke
Vanaf de 13e eeuw wordt op de zondag na Pinksteren het feest van de Drie-eenheid gevierd. Met name in de Lutherse traditie is dit een groot feest. Het woord zegt het al: drie en toch één. Zowel de Vader, als de Zoon, als de heilige Geest zijn God.
Het christendom gelooft niet in drie goden, maar in één God, die ...
lees meer...
Zondag 4 juni 2017 Remigiuskerk
Pinksteren. Feest van de Geest. Gods heilige Geest die in en door mensen werkt, doet ons groeien en verbindt ons met anderen in liefde en vriendschap. Gods heilige Geest, zo lezen we in het Pinksterverhaal, Handelingen 2, is als een vuur: de liefde van en voor Jezus Christus zal voortaan als een “lopend vuurtje” gaan door de wereld. ...
lees meer...
Donderdag 25 mei 2017 De Bleijke
Traditie getrouw vieren we de 40e paasdag, Hemelvaartsdag, samen met de katholieke kerk in het Atrium van de Bleijke. Een goed begin van de dag, of juist een rustpunt na het dauwtrappen. De zegen ontvangen, zingen en horen over Jezus die voor ons de weg baant naar zijn hemelse Vader. Een gelegenheidskoor, onder leiding van Gerda Gosselink, is al...
lees meer...
Zondag 21 mei 2017 Remigiuskerk
Vandaag geven Marco Wiggers en Monique Rotman het stokje van jeugdouderling door aan José van Diepen. Dit feit is aanleiding om samen met jong en ouder in onze kerk te vieren, dat God met ons meegaat door het leven, dat Christus bij ons is, gaandeweg door de jaren. Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24) vertelt ons dit. Thema va...
lees meer...
Zondag 14 mei 2017 Remigiuskerk
Deze zondag heet “Cantate” – zingt. Passend in een rijtje tussen Pasen en Pinksteren; van Jubilate (juicht), via Cantate, naar Rogate (laten we bidden). Kan het mooier Cantate zondag zijn, dan met de cantorij? Zij zullen ons weer ondersteunen met de samenzang en enkele nieuwe liederen. Uit de Bijbel horen we woorden van Jezus, ...
lees meer...
Zondag 30 april 2017 Remigiuskerk
Op de tweede zondag na Pasen lezen we over herders, schapen en lammeren. De vraag die ik me bij de lezingen uit Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16 stel is: Hoe leven wij met deze teksten als mensen die zojuist het feest van Pasen hebben gevierd? Want Pasen is niet een-malig, zomaar een los feest temidden van het kerkelijk jaar…&...
lees meer...
Zondag 23 april 2017 Remigiuskerk
Zoals we allemaal wel weten is de zondag de dag van de opstanding. Eigenlijk mag dan het opstandingsgebeuren best wat meer op de agenda staan dan alleen op de Paasmorgen. Na dat geweldige feest dat we 16 april weer mochten vieren zijn we liturgisch in de Paastijd beland. Pasen was een aardschok en de weken erna moeten we nog rekening houden met ...
lees meer...
Zondag 16 april 2017 Remigiuskerk
Vanmorgen mogen alle registers weer los: om het uit te zingen van blijdschap om Jezus die leeft. Uit de Bijbel luisteren we naar een stukje uit het grote verhaal van de uittocht, de bevrijding van het volk Israël door het water heen. (Exodus 14: 9-14) en we zijn met Maria in de graftuin en zijn getuige van een bijzondere ontmoeting (Johanne...
lees meer...
Zondag 16 april 2017 Goede Herder Kapel
Pasen is een moeilijk feest. Het gaat over doodgaan, over pijn, over verraad, over geloof tegen beter weten in. We lezen uit Johannes 20: 1-18. En horen de ontreddering van Maria en de leerlingen. Alles lijkt verloren. Wanneer Maria haar naam hoort breekt er licht door. Komt alles in een ander licht te staan. Jezus is opgestaan uit de dood. Teke...
lees meer...
Zaterdag 15 april 2017 Remigiuskerk
“Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?” vraagt een kind aan zijn, haar ouders. In de traditie van het Joodse Paschafeest stelt ook vanavond een kind in ons midden deze vraag. Paasnacht: nacht van bevrijding door het water heen, nacht dat de banden van de dood verbroken worden. In de Remigiuskerk vieren we samen de v...
lees meer...
Vrijdag 14 april 2017 De Bleijke
Deze ochtenddienst op Goede Vrijdag is eigenlijk een viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag in één. We vieren en gedenken de weg van Jezus Christus; met de Maaltijd, Brood en Wijn als tekenen van Zijn liefde. Het Evangelie van zijn lijdensweg en liederen daarbij. De Paaskaars wordt gedoofd, als we zijn sterven gedenken. Zo le...
lees meer...
Vrijdag 14 april 2017 Remigiuskerk
Vanavond komen we samen om elkaar het verhaal van Jezus’ gevangenschap, berechting en veroordeling, straf, marteling en sterven weer te vertellen. Geen verhaal om “vrolijk” van te worden. En toch noemen we het Goede Vrijdag. Omdat Hij de weg tot het einde is gegaan om één te zijn met allen die lijden, omdat Hij hi...
lees meer...
Donderdag 13 april 2017 Remigiuskerk
Witte Donderdag. Waarom heet deze avond van verraad zo? In de oude kerk werden de boetelingen na veertig dagen van inkeer tot de gemeente toegelaten om straks samen Pasen te kunnen vieren. De Duitse naam is Gründonnerstag: je hoort het grienen, huilen van de boetelingen, die straks met het wit van Pasen worden bekleed. In het Engels heet de...
lees meer...
Zondag 9 april 2017 Remigiuskerk
Palmzondag, de eerste dag van een bijzondere week. De dienst in de kerk is ook bijzonder. Rond de woorden uit de Bijbel – Johannes 12: 12-24 en Filippenzen 2: 5-11; We zien de “gestalte” van Jezus Christus. Wat is Zijn profiel en past dat bij ons, bij jou – en andersom? Hij rijdt op een ezel binnen in Jeruzalem, zo vertel...
lees meer...
Zondag 2 april 2017 Remigiuskerk
Vandaag vieren we samen met de kinderen van Christelijke Basisschool Bekveld dat God van ons houdt. “Gevonden!” is het motto. Zo blij kun je zijn, als je iets wat je kwijt was weer vindt. Zo blij is God met ieder mensenkind dat Hij weer vindt. Er wordt een viering voorbereid door kinderen en het team rondom de gelijkenissen van Jezus...
lees meer...
Zondag 26 maart 2017 Remigiuskerk
Wat een vreugde om deze zondag weer, heel vertrouwd, in uw en jullie midden te zijn! Wij kijken er naar uit. En vreugde is ook kenmerkend voor deze zondag, de vierde in de veertigdagentijd en deze zondag heeft de mooie naam ‘laetare – wees blij’. Het zal deze zondag in de dienst gaan over ‘woorden’, want een woord d...
lees meer...
Zondag 26 maart 2017 Goede Herder Kapel
Midden in de 40dagentijd vieren we de Maaltijd van de Heer. Dan heeft een dienst opeens twee brandpunten: de Bijbellezing en het Sacrament. Daar stoeien we anno 2017 behoorlijk mee. Het voegt niet meer dat een avondmaalsdienst een hele woorddienst is die verlengd wordt met het ‘Heilig Avondmaal’. Aan de andere kant zien we een Tafelv...
lees meer...
Zondag 19 maart 2017 Remigiuskerk
Deze derde zondag in de Veertig Dagen Tijd heet vanouds Zondag “Oculi”. Mijn ogen zijn gericht op God, of Hij mij ziet en redt. Samen met de cantorij zet Psalm 25 de toon: “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.” De cantorij helpt ons om meer van die mooie, passende liederen te zing...
lees meer...
Zondag 12 maart 2017 Remigiuskerk
We staan aan het begin van een spannende week in ons land. In vrijheid kan er gekozen worden, wie ons vertegenwoordigen voor regering en bestuur. Hoe zal het uitpakken? Welke stemmen klinken luid en welke worden gesmoord? Laten we hopen en bidden op een “wake-up-call” in het land. “Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat...
lees meer...
Woensdag 8 maart 2017 Remigiuskerk
Biddag voor gewas en arbeid.
Midden in de (werk)week staan we even stil bij onze inspiratie en motivatie om te werken en te zorgen, om te zaaien en te ondernemen. Samen met de Prediker (2: 20-27) doen we dat beschouwend en we laten ons bemoedigen door Jezus’ lichtende woorden (Matteüs 6: 19-23). Is het alleen maa...
lees meer...
Zondag 5 maart 2017 Remigiuskerk
Eerste zondag in de Veertig Dagen Tijd.
Met de dienst vanmorgen markeren we het begin van een nieuwe periode. We bereiden ons voor op Pasen, dat feest van de Overwinning van licht en liefde. In de Veertig Dagen Tijd volgen we in gedachten en gebeden de weg van Jezus, veertig dagen in de woestijn was Hij. Daarover vertelt Ma...
lees meer...
Zondag 26 februari 2017 Remigiuskerk
In deze dienst gaan we met Nicodemus op zoek: wie is Hij toch?
Deze, Jezus?
Met vriendelijke groet,
Roelie Reiling.
lees meer...
Zondag 19 februari 2017 Remigiuskerk
Waarover we nadenken op deze zondag.
Er zijn mensen, die al bij woorden als ‘kerk’ of ‘geloven’ meteen in een soort kramp schieten over al wat zou moeten en vooral wat dan niet zou mogen! ‘Nee hoor, ik ben een mens van 2017 en wil mij echt niet binden aan enige regel of voorschrift. Ook geen mo...
lees meer...
Zondag 12 februari 2017 Remigiuskerk
De puntjes op de i zetten. De één is er meer een type voor dan de ander. En toch spreekt Jezus iedere leerling van Hem aan, om tot in het kleinste detail in je doen en laten Gods Woord te volgen (Matteüs 5: 17-26). Met het volgen van Jezus zijn de oude woorden uit Wet en Profeten niet overbodig geworden. Sterker nog: met oog v...
lees meer...
Zondag 12 februari 2017 De Bleijke
In deze dienst gaat het om keuzes.
In de lezing uit Deuteronomium horen wij hoe aan het volk van Gods eerste en grote liefde keuzes worden voor gehouden, een weg wordt gewezen.
En in de evangelielezing horen wij hoe Jezus oproept tot trouw aan de geboden van de Eeuwig Trouwe God. Trouw om die weg te blijven gaan.
Die oproep is voo...
lees meer...
Zondag 5 februari 2017 Remigiuskeerk
Voor deze zondag staat Matteüs 5: 13-16 op het leesrooster: jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld.
Wij mensen voelen ons snel miskend, onze gevoel van eigenwaarde is niet altijd zo groot, maar Jezus roept zijn leerlingen op om een waardig beeld van God te zijn. God moet het van ons hebben. Wij zijn Zijn...
lees meer...
Zondag 29 januari 2017 Remigiuskerk
Wat is geluk? Hoe word ik gelukkig? Een vraag, een verlangen van ieder mens. We hebben elkaar nog maar kort geleden een “gelukkig nieuw jaar” gewenst. Vaak wordt daarbij als eerste “gezondheid” genoemd. En toch zijn er veel mensen, die niet gezond zijn maar toch gelukkig. En net zo zijn er arme mensen die gelukkiger en te...
lees meer...
Zondag 22 januari 2017 Remigiuskerk
Geroepen om te…?
Het is de derde zondag van de weken waarin we de verschijning van de Heer doordenken. In uw gemeente heeft u vorige week gebeden en gezongen om de eenheid van de christenen. In een oecumenische viering heeft u gewerkt aan die eenheid. Op zondag 22 januari proberen we de gevolgen van het christenzijn ...
lees meer...
Zondag 22 januari 2017 Goede Herder Kapel
Vandaag zal Dean, zoontje van Herbert Enzerink en Isabelle Heurnink worden gedoopt. Een blijde gebeurtenis, om een klein mensenkind te mogen verwelkomen in gemeenschap van gelovigen. Hij wordt meegenomen op weg door het leven; door zijn ouders en ouderen, hij zal op weg gaan samen met leeftijdsgenootjes en hopelijk een hele lange en mooie levens...
lees meer...
Zondag 15 januari 2017 Willibrordkerk
Oecumenische Viering.
“Jouw hand, mijn glimlach” is het thema van deze viering. De eerste dag van de Week van gebed voor de Eenheid. Centraal staan de woorden uit 2 Korinthiërs 5: 14-20; God heeft zich door Christus met mensen verzoend en draagt de wereld haar missers niet na. Christus helpt ons om opnieuw ...
lees meer...
Zondag 8 januari 2017 De Bleijke
Thema van de dienst: ‘Twee koningen en één ster’.
De ene koning is Herodes, de andere is een kind, dat later Koning Jezus genoemd zal worden.
Boven de ene koning hangt een donkere wolk, boven de ander straalt een ster.
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Waar zal de weg ons bren...
lees meer...
Zondag 8 januari 2017 Remigiuskerk
De kerkelijke kalender laat het feest van Epifanie (Drie Koningen) alweer achter ons. Het blaadje is omgeslagen naar de Tijd van Epifanie: de weg van Jezus de Mensenzoon als volwassene, hoe Hij in Woord en Daad Gods liefde leeft. Hij laat zich aan het begin van die weg dopen, door Johannes, in de Jordaan. We horen hierover in Matteüs 3: 13-...
lees meer...
Zondag 1 januari 2017 Remigiuskerk
Op 1 januari mogen wij elkaar ontmoeten in de kerk. Het nieuwe jaar is enkele uren oud. Wanneer we elkaar spreken zo die eerste week, dan begint het gesprek vaak met elkaar een gelukkig nieuw jaar te wensen. Het is de tijd waarop we onze levensmoed verversen. Dan verzamelen we nieuwe moed en putten nieuwe hoop voor het jaar dat aanbreekt. Met on...
lees meer...

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-2018


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap