Kerkdiensten, Collectemunten
Collectemunten

Bijna elke 1e woensdagavond van de maand vergaderen de kerkrentmeesters om 19.30 uur in Ons Huis (zie daarvoor ook de kalender op deze site). Voorafgaande aan de vergadering kunt u bij de secretaris dhr. Anton Groot Roessink munten kopen. Of u maakt een telefonische afspraak met hem: tel. 0575-461442. Deze collectemunten kunt u gebruiken voor de collectes in de Remigiuskerk, de Goede Herder Kapel en De Bleijke. U krijgt hiervan een kwitantie en kunt het bedrag per bank overmaken. Deze kwitantie hebt u nodig, als u het als aftrekpost voor uw belasting wilt gebruiken. Er zijn collectemunten van  € 1,00 (blauw), € 0,50 (geel) en € 0,25 (oranje).

Met invoering van de webshop kunnen collectemunten ook online worden besteld en betaald.

Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap