Kerkenraad, Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2019
In de periode van 19 januari tot en met 2 februari 2019 heeft PKN Hengelo actie ‘Kerkbalans’ gehouden, met als titel ‘Geef voor je Kerk’.
We zijn begonnen met het ophangen van spandoeken bij de kerk en een vlag bij Kerkstraat 15 om de actie extra bij u onder de aandacht te brengen. Dit is gelukt, gezien het prima res...
lees meer...
Mooi wark
Dit waren de woorden van Herman Jolink aan het eind van een praatje met hem over het kosterschap.

Je bent er dus mee gestopt, na hoeveel jaar?

Ja, ik heb gezegd: “als ik tachtig ben stop ik met het kosteren”. En dat was dus in december zover.
8 Jaar heb ik dit met veel plezier gedaan. Begonnen voor de re...
lees meer...
Kerkbalans 19 januari t/m 2 februari 2019
Ook in 2019 doet onze gemeente weer mee aan actie Kerkbalans. Deze actie wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari. Net als vorige jaren is uw steun hard nodig om het plaatselijke kerkenwerk draaiende te houden.
In de kerk ontmoeten wij elkaar als gemeenteleden, luisteren we naar Gods woord en krijgen we Gods zegen mee. Maar er gebeurt m...
lees meer...
Begroting 2019
Voor de begroting klik op onderstaande link.
lees meer...
Jaarrekening 2017
Voor de jaarrekening klik op onderstaande link.
lees meer...
Kerkbalans 2018 (4)
Het eindresultaat.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar zo’n 4,4% hoger lijken uit te vallen dan begroot. Ten opzichte van de inkomsten van vorig jaar gaat het om een lichte afname met € 2.100,00. Uit de gegevens...
lees meer...
Kerkdienst gemist
Tot voor kort was het alleen mogelijk om de diensten rechtstreeks te volgen via deze site door op de link Kerktelefoon (op de homepage onderaan) te klikken. Mocht u nu en in de toekomst niet in de gelegenheid zijn of zijn geweest om de dienst bij te wonen of live mee te luisteren, dan kunt u de diensten terug beluisteren of zelfs downlo...
lees meer...
Kerkbalans 2018 (3)
Geef voor je kerk, was dit jaar de oproep voor Actie Kerkbalans.
Velen van u hebben hier gehoor aan gegeven en daarom is de actie weer succesvol verlopen. Er druppelen nog steeds toezeggingen binnen. En het ziet ernaar uit dat we de € 150.000,00 gaan halen. In 2017 was dit nog € 153.000,00. De daling zit vooral in het aantal leden...
lees meer...
Begroting 2018
Voor de begroting klik op onderstaande link.
lees meer...
Jaarrekening kerkrentmeesters 2016
Voor de jaarrekening klik op onderstaande link.
lees meer...
Kerkbalans 2018 (2)
Veel heil en zegen voor 2018 gewenst.

De tijd gaat snel, voor uw gevoel heeft u uw bijdrage nog maar kortgeleden betaald, en wij vragen u alweer voor een nieuwe toezegging voor 2018.

Vanaf 20 januari zal het “kerkbalans spandoek” weer boven de Spalstraat hangen om u nogmaals te attenderen op deze actie.
lees meer...
Kerkbalans 2018
In 2017 konden we aan al onze financiële verplichtingen voldoen, dankzij uw bijdrage konden we kerk
zijn zoals we nu doen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Kerkbalans 2018 zal plaatsvinden in de periode van 20 januari t/m 3 februari. Hiervoor is als thema gekozen “Geef voor je kerk “, zodat uw kerk kan blijven bes...
lees meer...
Stand Kerkbalans 6 september 2017
Voor de stand van zaken per 6 september klik op de bijlage.
lees meer...
Stand Kerkbalans 2017.
De laatste stand van Kerkbalans is per 17-3-2017;
Toegezegd € 152.927,32.
Inmiddels ontvangen: € 65.115,02.
Aantal uitnodigingen    1218
Aantal toezeggingen    1088

Het College van Kerkrentmeesters is ontzettend blij met het resultaat ook al is het iets minder dan vorig jaar....
lees meer...
Goed nieuws, Kerkbalans 2017
Actie kerkbalans is dit jaar weer succesvol verlopen, er is een bedrag van € 150.000 toegezegd, een prachtig resultaat. Dit betekent dat we op dezelfde voet verder kunnen als vorig jaar zonder financiële reserves aan te spreken.
Natuurlijk is dit tot stand gekomen met behulp van velen: foldermakers, inpakkers, lopers, enzovoort. ...
lees meer...
Kerkbalans 21 januari t/m 5 februari 2017
Tegelijk met de editie van Klokgeluiden ontvangen de leden ook de enveloppe voor Kerkbalans. Deze bevat een folder waarin we laten zien wat er allemaal gerealiseerd wordt met behulp van vrijwilligers. Verder hebben we geprobeerd te verduidelijken hoe het zit met onze kosten en opbrengsten.
Dit jaar kunt u op de voor u vertrouwde manier uw ...
lees meer...
Kerkbalans 2017 (2)
Zo aan het eind van het jaar kunnen we de balans opmaken.
Over het jaar 2016 kunnen we als kerkrentmeesters zeggen dat we financieel goed uitkomen. Dit komt mede doordat Aleida Blanken nu onze enige full-time dominee is. Zij wordt weliswaar bijgestaan door losse krachten, die zo samen alle werkzaamheden verrichten die nodig zijn om samen ke...
lees meer...
Begroting 2017
Voor de begroting klik op onderstaande link.
lees meer...
Kerkbalans 2017
Een enthousiaste groep mensen is al weer begonnen met de voorbereidingen voor “Actie Kerkbalans” 2017. Meestal vragen we als kerk geld voor anderen, maar bij deze actie ook voor onszelf. Dat wil zeggen, geld om onze predikant en andere beroepskrachten te kunnen betalen. Ook is een aanzienlijk bedrag nodig om de kerk te onderhouden, t...
lees meer...
Nieuws oktober 2016
Vanuit het college van Kerkmeesters hierbij een officiële kennisgeving van onze predikant ds. Aleida Blanken dat ze van de Fokkinkweg verhuisd is naar de Dreef 5 in Hengelo Gld. De pastorie aan de Fokkinkweg is verkocht door ons college en de woning bestemd als pastorie aan de Dreef is door ons aangekocht. Hiermee voldoet de pastoriewoning ...
lees meer...
Begroting 2016
Voor de begroting klik op onderstaande link.
lees meer...
Jaarrekening 2015
Voor de jaarrekening klik op onderstaande link.
lees meer...
Kerkbalans 2016 resultaat
Eerder is er een overzichtsfoto geplaatst van de kerkrentmeesters die druk doende waren met het uitpakken en inventariseren van Kerkbalans 2016. Voordat het zover is gaat er veel voorbereiding aan vooraf. Zo komt er al begin oktober een commissie bij elkaar die overlegt hoe voor de komende Kerkbalans invulling wordt gegeven aan het thema en hoe ...
lees meer...
Winnares kleurplaat Kerkbalans
Laura Wiggers, 4 jaar, heeft de kleurplaatwedstrijd van Kerkbalans gewonnen. We wensen haar veel plezier met de prijs.
lees meer...
Kerkbalans 2016, de eerste resultaten
In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Uw geld wordt goed besteed!
Op 1 februari hebben we € 147.516,00 toegezegd gekregen. Dat is bijna € 3.000,00 meer dan vorig jaar. Een geweldig resultaat en daar willen we alle g...
lees meer...
Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun onze kerk met een periodieke gift.
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60,00) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke...
lees meer...
Kerkbalans 2016
“Mijn kerk inspireert” is dit jaar als titel gekozen voor de actie Kerkbalans. We hopen dat dit ook voor u geldt, want uw bijdrage is hard nodig om de Protestantse Gemeente Hengelo in stand te houden.
Tussen 13 en 31 januari 2016 ontvangen gemeenteleden een brief met een toezeggingsformulier waarop u aan kunt geven hoeveel u wil...
lees meer...
Jaarrekening 2014
Voor de rekening klik op de link.
lees meer...
Kerkbalans 2016 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Tussen 13 en 31 januari 2016 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Erediensten, de verwarming, d...
lees meer...
Wisselen van pastorie.
Wij hebben u al eerder gemeld over het voornemen om van pastorie te wisselen. De kerkenraad gaat akkoord met de aankoop van het huis van de fam. Ferrari, Dreef 5, als nieuwe pastorie. De pastorie aan de Fokkinkweg staat inmiddels in de verkoop.
lees meer...
Wijziging pastorie.
U heeft het misschien al gehoord op de gemeente-avond 28 oktober 2015, wij zijn voornemens om van pastorie te wisselen. Aan de pastorie aan de Fokkinkweg moet de komende jaren het nodige, kostbare, onderhoud gepleegd worden. Verder kan afgevraagd worden of deze pastorie nog goed past bij de maatstaven die gelden voor een pastorie in de huidige t...
lees meer...
ANBI
Voor het Anbi-document klik op onderstaande bijlage.
lees meer...
Kerkelijk Bureau.
Eerder werd al kort melding gemaakt van een wijziging in de financiële administratie en de ledenadministratie. Ruim 13 jaar werd dit verzorgd door Corrie Strating en was Corrie het gezicht van het Kerkelijk Bureau. Corrie vond echter dat het tijd geworden was om deze werkzaamheden te beëindigen. Eind vorig jaar gaf ze dit al aan om ons...
lees meer...
Ingebruikname orgel 6 juni 2015 (2).
Op zaterdag 6 juni, tijdens de dag van de Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk, was het dan zover. Het uit 1895 stammende Properorgel werd na een grondige restauratie officieel weer in gebruik genomen. Zo'n 75 mensen waren hiervan getuige. De restauratie werd uitgevoerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde. Hans Reil gaf een korte uitleg over het...
lees meer...
Ingebruikname orgel 6 juni 2015.
Ongeveer 5 jaar geleden, op 1 juli 2010, ontvingen we een subsidiebeschikking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 3 september 2010 volgde een subsidiebeschikking van de provincie Gelderland. Hierna kon het startsein gegeven worden voor een grootscheepse restauratie van onze Remigiuskerk. Tijdens de restauratie werd voor d...
lees meer...
Inloopmoment orgelrestauratie 28 februari 2015.
Op 28 februari konden belangstellenden een kijkje nemen bij en in ons orgel dat op dit moment wordt gerestaureerd. Een groot deel van de orgelpijpen ligt opgeslagen in de consistorie en de blaasbalg (2,5 bij 1 meter) is momenteel in de werkplaats van Orgelmakerij Reil in Heerde, onder andere om te worden voorzien van nieuw leer. De werkzaamheden...
lees meer...
Kerkbalans 2015 (2)
In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Vond u de bijgesloten folder ook zoveel positiviteit uitstralen? Op dit moment (maandag 2 februari om 21.00  uur) is het merendeel (1100 van de ongeveer 1300) van de toezeggingen binnen. Deze 1100 toezeggingen vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 145.200,00. Dit is wel...
lees meer...
Kerkbalans 2015
Mijn Kerk.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw midden in Hengelo, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te stek...
lees meer...
Jubileum.
Aan het eind van 2014 was Corrie Strating 12 1/2 jaar in dienst als administrateur. In die periode was ze de spin in het web met betrekking tot de kerkrentmeesterlijke zaken. Zowel de financiële zaken als ook de ledenadministratie vallen onder haar hoede. In haar werkkamer aan de Sarinkkamp is met veel zorg en aandacht gewerkt. Corrie was a...
lees meer...
De periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer.
Binnenkort ontvangt U een brief voor actie Kerkbalans, waarin we uw bijdrage vragen. Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een ma...
lees meer...
Seizoen 2014-2015
Ook voor de kerkrentmeesters is het seizoen weer begonnen.
De eerste vergadering na de zomervakantie is inmiddels geweest. Er is even teruggeblikt op de eerste helft van 2014. De ruimte onder toren heeft (om een goed Nederlands woord te gebruiken) een 'make-over' ondergaan en oogt weer licht, fris en uitnodigend. Wij zijn heel blij dat de S...
lees meer...
Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters beheren het kerkgebouw, de pastorieën en hebben de verantwoordelijkheid voor de financiën voor de predikanten en anderen die in dienst van de kerk werkzaamheden verrichten. Daarnaast zamelen zij jaarlijks in januari gelden in met de actie Kerkbalans.

Voorzitter van het college van kerkrentmeesters is:

lees meer...
Kerkbalans 2014 (2)
In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Vond u de bijgesloten folder ook zoveel positiviteit uitstralen? Op dit moment (maandag 27 januari 2014 om 21.30 uur) is het merendeel van de toezeggingen (1100 van de ongeveer 1300) binnen. Deze 1100 toezeggingen vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer € 148.500,00. Dit is weli...
lees meer...
Opknapbeurt interieur toren.
Nadat de kerk zo prachtig gerestaureerd is, vonden wij dat het interieur van de toren ook wel een fris likje verf kon gebruiken. De toren is echter geen eigendom van onze kerkelijke gemeente, maar van de Stichting Oude Gelderse Kerken. Gelukkig stond het bestuur van deze stichting hier desgevraagd positief tegenover. Daarom zullen de binnenmuren...
lees meer...
Kerkbalans 2014
Het is januari, en dus zijn de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om u om uw toezegging voor Kerkbalans 2014 te vragen. Eerst om de bekende kerkbalansenveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna weer om uw (hopelijk positieve) antwoord op te halen. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar de...
lees meer...
Kerkbalans 12 t/m 16 januari 2014
Vijf Nederlandse kerken werken samen aan hun geldwerving.
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke...
lees meer...
Vlaggen vanuit de toren.
In 2011 heeft de gemeente Bronckhorst de kerktoren van de Remigiuskerk verkocht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Wij als kerkrentmeesters en gebruiker van de kerktoren zijn gevraagd om als beheerder op te treden. Onder die taak valt ook het vlaggen vanuit de toren. Hierover kwamen de afgelopen periode wat vragen. Daarom dit bericht....
lees meer...
Veranderingen
Met Pinksteren is afscheid genomen van Ton Knoef en Leis Regelink. Hierbij willen we ze nogmaals heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze allebei 8 jaar lang voor de kerk gedaan hebben. We zullen ze nog wel eens bellen om te vragen: hoe zit dit en hoe deed je dat? Gelukkig hebben ook in deze Pinksterdienst nieuwe enthousiaste ouderling-...
lees meer...
Archiefstukken.
In verband met de restauratie moest de oude sacristie, ook wel "het gevang" genoemd, worden ontruimd. Door de kerkrentmeesters werden de nodige oude stukken aangetroffen die het waard zijn te worden bewaard. Zie de lijst hieronder. Een aantal daarvan werd door hen gefotografeerd; zie hiervoor het fotoalbum (Archief "Gevang" 1...
lees meer...
Uitleg n.a.v. enquete
Bij de Actie Kerkbalans begin 2009 hebben wij meningen gevraagd in een enquête. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties willen wij in deze bijdrage twee zaken uitleggen.

Afdracht aan de Protestantse Kerk Nederland.
Sinds 2004 is de afdracht aan de PKN niet meer per lid van onze gemeente, maar een perc...
lees meer...
Uitslag enquête bij kerkbalans

Er zijn 66 formulieren ingeleverd van 1205 ingeleverde toezeggingen; dat is 5,5 %. We hebben gehoord dat bedrijven die enquêtes verzenden een respons van 3 % acceptabel vinden. Veel mensen vonden bijna alles belangrijk, misschien ook moeilijk om keuzes te maken. Bij 26 formulieren zijn de open vragen ingevuld. We hebben deze formulieren...

lees meer...
Commissie vernieuwing kerkbalans

Een kerk is van blijvende waarde.
Dit is het thema van de actie Kerkbalans 2009, die van 18 januari tot en met 1 februari gehouden wordt.
Sinds juli 2008 houden we ons bezig met deze actie met als doel kerkbalans dit jaar op een wat andere wijze dan voorgaande jaren te presenteren. Daarbij gingen we er vanaf het beg...

lees meer...
Ouderling-kerkrentmeester

Misschien hebt u er nog nooit van gehoord. Mogelijk hebt u 29 juni 2008 in de dienst met het afscheid en herbevestigen van ambtsdragers en benoemen van pastoraal bezoekers, het woord gehoord. Ouderlingen-kerkrentmeester zijn kerkrentmeesters die deel uit maken van de kerkenraad. In Hengelo Gld. is dat al geruime tijd zo. Niet overal is d...

lees meer...

25-04-2019

26-04-2019
 Brei Café

27-04-2019

28-04-2019

29-04-2019
 Cantorij

30-04-2019
 Inloopmorgen

01-05-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

02-05-2019
 Repair Café

03-05-2019
 Brei Café

04-05-2019
 Gedenken oorlog 40-45

05-05-2019

06-05-2019
 Raad van Kerken

07-05-2019
 Inloopmorgen
 Schoef Maor An

08-05-2019
 Ouderlingen25-04-2019

26-04-2019
 Brei Café

27-04-2019

28-04-2019

29-04-2019
 Cantorij

30-04-2019
 Inloopmorgen

01-05-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

02-05-2019
 Repair Café

03-05-2019
 Brei Café

04-05-2019
 Gedenken oorlog 40-45

05-05-2019

06-05-2019
 Raad van Kerken

07-05-2019
 Inloopmorgen
 Schoef Maor An

08-05-2019
 Ouderlingen25-04-2019

26-04-2019
 Brei Café

27-04-2019

28-04-2019

29-04-2019
 Cantorij

30-04-2019
 Inloopmorgen

01-05-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

02-05-2019
 Repair Café

03-05-2019
 Brei Café

04-05-2019
 Gedenken oorlog 40-45

05-05-2019

06-05-2019
 Raad van Kerken

07-05-2019
 Inloopmorgen
 Schoef Maor An

08-05-2019
 Ouderlingen25-04-2019

26-04-2019
 Brei Café

27-04-2019

28-04-2019

29-04-2019
 Cantorij

30-04-2019
 Inloopmorgen

01-05-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

02-05-2019
 Repair Café

03-05-2019
 Brei Café

04-05-2019
 Gedenken oorlog 40-45

05-05-2019

06-05-2019
 Raad van Kerken

07-05-2019
 Inloopmorgen
 Schoef Maor An

08-05-2019
 Ouderlingen25-04-2019

26-04-2019
 Brei Café

27-04-2019

28-04-2019

29-04-2019
 Cantorij

30-04-2019
 Inloopmorgen

01-05-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

02-05-2019
 Repair Café

03-05-2019
 Brei Café

04-05-2019
 Gedenken oorlog 40-45

05-05-2019

06-05-2019
 Raad van Kerken

07-05-2019
 Inloopmorgen
 Schoef Maor An

08-05-2019
 Ouderlingen


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap