Kerkenraad, Bijeenkomsten 2017
Vergadering 27 september 2017
Op de eerste kerkenraadsvergadering na de zomerperiode op 27 september is er weer veel besproken. De diverse colleges en werkgroepen hebben verslag gedaan van hun bezigheden.
Een kleine greep hieruit: de ZWO bereidt de dienst op dankdag voor met aandacht voor de Voedselbank.
De jeugdraad is de komende tijd druk met de essentietrainin...
lees meer...
Vergadering 28 juni 2017
De laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie was op 28 juni. We hebben samen veel besproken, plannen gemaakt en besluiten genomen.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen gaan we een nieuw beleidsplan formuleren met extra aandacht voor de drie speerpunten: omzien naar elkaar, vieringen en kinderen/jongeren. De kerkenraad vindt van deze dr...
lees meer...
Wisseling ambtsdragers 21 mei 2017
Zondag 21 mei had als thema “Next generation!”. Omwille van de volgende generatie, de kinderen en jongeren van nu en straks, geven we als gemeente het verhaal van Gods liefde door. Zoals dat van de Emmaüsgangers die de Opgestane Heer ontmoeten. In de dienst lieten we dat zien en voelen door ons letterlijk te verbinden aan de rod...
lees meer...
Vergadering 24 mei 2017
In de kerkenraadsvergadering van 24 mei horen we, dat de redactie van Klokgeluiden inmiddels naar volle tevredenheid een nieuwe samenwerking is aangegaan met het bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm uit Deventer voor het drukken van Klokgeluiden. De kerkenraad heeft destijds ingestemd met het voorstel van de redactie om met dit bureau ...
lees meer...
Kerkenraadsdag 13 mei 2017
Een kleine impressie van onze kerkenraadsdag rond het Lutherjaar, 500 jaar Reformatie.
Compleet met een hedendaagse-stellingen wandeltocht, een speciaal Lutherbuffet en tafelpraat.
Een gezellig, informeel samenzijn van kerkenraadsleden!

Enkele stellingen waarover gediscussieerd werd:
*Het protestantisme kent zoveel vorm...
lees meer...
Vergadering 29 maart 2017
Hierbij een verslagje van de kerkenraadsvergadering op 29 maart.
Naast de aandachtspunten vanuit de verschillende colleges (ouderlingen, diaconie en kerkrentmeesters) is er altijd ruimte voor berichten en wetenswaardigheden uit de diverse commissies en werkgroepen binnen de kerk. Zo horen we, dat er vanuit de jeugdraad weer gezorgd is voor...
lees meer...
Vergadering 25 januari 2017
Voor de opening van de kerkenraadsvergadering van 25 januari heeft ds. Aleida Blanken gekozen voor het thema van Actie Kerkbalans: mijn kerk verbindt. Maar hoe doe je dat in een wereld, waar zoveel aan de hand is. Een hele uitdaging voor de kerk om te verbinden. Je kunt dat doen vanuit de Bijbelse woorden: jullie zijn het Zout der aarde en het L...
lees meer...

21-01-2019
 Cantorij

22-01-2019
 Inloopmorgen

23-01-2019
 Moderamen

24-01-2019
 Inspiratie & Ontmoeting

25-01-2019
 Brei Café

26-01-2019

27-01-2019

28-01-2019
 Cantorij

29-01-2019
 Zincafé
 Inloopmorgen

30-01-2019
 Kerkenraad

31-01-2019

01-02-2019
 Ons Huis 50 jaar
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-02-2019
 Ons Huis 50 jaar

03-02-2019
 Ons Huis 50 jaar21-01-2019
 Cantorij

22-01-2019
 Inloopmorgen

23-01-2019
 Moderamen

24-01-2019
 Inspiratie & Ontmoeting

25-01-2019
 Brei Café

26-01-2019

27-01-2019

28-01-2019
 Cantorij

29-01-2019
 Zincafé
 Inloopmorgen

30-01-2019
 Kerkenraad

31-01-2019

01-02-2019
 Ons Huis 50 jaar
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-02-2019
 Ons Huis 50 jaar

03-02-2019
 Ons Huis 50 jaar21-01-2019
 Cantorij

22-01-2019
 Inloopmorgen

23-01-2019
 Moderamen

24-01-2019
 Inspiratie & Ontmoeting

25-01-2019
 Brei Café

26-01-2019

27-01-2019

28-01-2019
 Cantorij

29-01-2019
 Zincafé
 Inloopmorgen

30-01-2019
 Kerkenraad

31-01-2019

01-02-2019
 Ons Huis 50 jaar
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-02-2019
 Ons Huis 50 jaar

03-02-2019
 Ons Huis 50 jaar21-01-2019
 Cantorij

22-01-2019
 Inloopmorgen

23-01-2019
 Moderamen

24-01-2019
 Inspiratie & Ontmoeting

25-01-2019
 Brei Café

26-01-2019

27-01-2019

28-01-2019
 Cantorij

29-01-2019
 Zincafé
 Inloopmorgen

30-01-2019
 Kerkenraad

31-01-2019

01-02-2019
 Ons Huis 50 jaar
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-02-2019
 Ons Huis 50 jaar

03-02-2019
 Ons Huis 50 jaar21-01-2019
 Cantorij

22-01-2019
 Inloopmorgen

23-01-2019
 Moderamen

24-01-2019
 Inspiratie & Ontmoeting

25-01-2019
 Brei Café

26-01-2019

27-01-2019

28-01-2019
 Cantorij

29-01-2019
 Zincafé
 Inloopmorgen

30-01-2019
 Kerkenraad

31-01-2019

01-02-2019
 Ons Huis 50 jaar
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-02-2019
 Ons Huis 50 jaar

03-02-2019
 Ons Huis 50 jaar


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap