Kerkenraad, Diakenen
Het in gebruik nemen van Kerkstraat 15
Vanaf 10 juli 2011 gaan we weer kerken in de Remigius. Dit betekent dat we dan ook gebruik moeten kunnen maken van Kerkstraat 15. Vrijdag 1 juli willen wij de buurt en de vrijwilligers, die geholpen hebben met de verbouwing en inrichting, een kijkje laten nemen in ons gerenoveerde pand. In het najaar zal er, wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling, meer aandacht aan besteed worden. Dan zal er een opening komen voor alle gemeenteleden en dorpsbewoners. U hoort van ons.
Diaconie.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap