Diensten
Maand: Jaar:
oktober 2019
Datum    Kerk    Tijd    Voorganger    Dienst    1e Collecte    2e Collecte    Uitgangscollecte    
06 10 2019     Remigiuskerk    10.00 uur    drs. Zemmelink         Haïti    Plaatselijk kerkenwerk    Kerk & Israël    
13 10 2019     Remigiuskerk    10.00 uur    ds. Blanken        Werelddiaconaat    Plaatselijk kerkenwerk    Onderhoudsfonds    
13 10 2019     De Bleijke    10.00 uur    ds. Oude Kotte-de Boon        Werelddiaconaat    Plaatselijk kerkenwerk    Onderhoudsfonds    
13 10 2019     Vrijzinnig    10.30 uur    mevr. Visch-de Bruin                    
20 10 2019     Remigiuskerk    10.00 uur    ds. Blanken    Avondmaal    COEH    Plaatselijk kerkenwerk    Orgelfonds    
25 10 2019     De Bleijke    18.30 uur    ds. Blanken    Vier-de-vrijdag                
27 10 2019     Remigiuskerk    10.00 uur    ds. Blanken        Bijbelgenootschap    Plaatselijk kerkenwerk    Bloemendienst    
27 10 2019     Goede Herder Kapel    10.15 uur    mevr. Broere    4-de zondagdienst    Bijbelgenootschap    Plaatselijk kerkenwerk    4-de-zondagcommissie