Nieuws
Inzamelingsactie voor de voedselbank
Van 11 t/m 18 november 2019.
De voedselbank in Zelhem verstrekt wekelijks ruim 35 voedselpakketten in de gemeente Bronckhorst. Het gaat hierbij om basispakketten, aangevuld met aardappelen. Sinds kort stelt de diaconie elke week een bedrag beschikbaar om ook verse groenten en fruit toe te voegen aan het voedselpakket. Voor meer informatie zie: Kerkdienst - Bij de collecten - 6 november 2019.
Naast de collecte op de eerste zondag van november voor de voedselbank komt er ook een inzamelingactie van de RK-kerk en de PKN Hengelo Gelderland. Deze actie gaat uit van het Diaconaal Netwerk. Van 11 (Sint Maarten) t/m 18 november is het mogelijk om houdbare producten en speelgoed in te leveren ten behoeve van de voedselbank.
Deze producten en speelgoed worden ingezameld in de Willibrorduskerk, de Remigiuskerk en de Kapel in de Veldhoek. Daarnaast is het mogelijk spullen te brengen naar het Diaconaal Centrum, Kerkstraat 15, tijdens de inloopochtend op dinsdag en het stiltecentrum van de Remigiuskerk tijdens de openingsuren.
Wij hopen dat u allen een steentje bijdraagt om de mensen die gebruik maken van de voedselbank wat extra’s te kunnen bieden. Hierbij denken we zeker aan de kinderen. Met de decembermaand in aantocht zou het geweldig zijn dat er voor hen een cadeautje is.
De Diaconie beveelt deze inzamelingsactie van harte bij u aan.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap