Nieuws
Naoberviering 13 april 2019
De eerstvolgende Naoberviering wordt gehouden op zaterdag 13 april. Deze vieringen vanuit de gezamenlijke kerken Hengelo worden al sinds 2012 eenmaal per kwartaal gehouden. De Naoberviering is een oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst rondom een bepaald thema. Een alternatieve vorm van gezamenlijk vieren die steeds begint met gastvrije ontmoeting. Dit seizoen zijn de vieringen in het Willibrordhuus van de katholieke geloofsgemeenschap. Als thema is dit keer aangedragen: ‘Onze stem… Wat hebben we te zeggen? Hoe en wanneer gebruiken we onze stem? En welke stemmen omringen ons?’ Bij deze vragen wordt op 13 april stil gestaan. Aanvang 19.00 uur. Van harte welkom.
Gerry Spekkink.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap