Nieuws
Het gele boekje
Gratis meenemen.
Velen van u zullen zich nog het gele boekje herinneren. Dit boekje is in juli 2007 samengesteld voor intern gebruik door de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. Een verzameling van mooie liederen, die we graag zongen en destijds zijn uitgekozen uit verschillende bundels.
Ook zijn er diverse orden van diensten in opgenomen. Wanneer we bv. het Heilig Avondmaal vierden, werd het gele boekje steevast uitgereikt naast het gewone liedboek.
Ons huidige Nieuwe Liedboek voorziet in tal van gebruiksmogelijkheden met een grote afwisseling in genres, liederen voor kinderen en jongeren, voorbeelden van gezongen liturgie, verrassend nieuw materiaal uit andere Europese landen en de wereldkerk, meditatieve zangvormen, enz.
Het gele boekje wordt dus al een tijdlang niet meer gebruikt in de kerkdiensten.
Zou u graag een boekje in bezit willen hebben? Onder de toren staat een mandje met een aantal exemplaren. Neem er rustig een (of meerdere) mee!
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap