Nieuws
Kerkbalans 2018
Kerkbalans 2018 zal plaatsvinden in de periode van 20 januari t/m 3 februari.
Hiervoor is als thema gekozen “Geef voor je kerk“, zodat uw kerk kan blijven bestaan en kan blijven geven aan anderen. Als kerk krijgen we geen subsidie, we zijn bijna volledig afhankelijk van deze bijdragen.

Vanaf 20 januari zal het “kerkbalans spandoek” weer boven de Spalstraat hangen om te attenderen op deze actie.

Eind januari ontvangen de leden een brief waarin staat waar de bijdrage voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kan aangeven worden hoeveel wordt toegezegd. Het toezeggingsformulier zal in de laatste week van januari of in de eerste week van februari weer opgehaald worden.

Misschien kent U al de voordelen van een periodieke gift, zodat uw kerkelijke bijdrage volledig aftrekbaar is voor de belasting. Zo niet, dan helpen de kerkrentmeesters U graag op weg.

We hopen op een goede opbrengst.

Namens de kerkrentmeesters een vriendelijke groet,
Jan Steenblik, voorz.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap