Kerkenraad, see url Diakenen
Kerkstraat 15: wie? wat? waarom?
Er is mij gebleken, dat een aantal gemeenteleden de nodige vragen heeft over het pand Kerkstraat 15, de voormalige winkel met woonhuis en smederij van de familie Horstink. Vaak wordt gezegd, waarom heeft de kerk dit pand gekocht, terwijl er zoveel geld nodig is voor de restauratie van ons kerkgebouw. Had het geld niet beter daar aan besteed kunnen worden? itlauto.com/wp-includes/other/469-geolocalisation-telephone.php Van alexacmobil.com/components/cipujav/bimej-come-copiare-rubrica.php wie is het pand eigenlijk? Het is aangekocht door de diaconie. Enkele jaren geleden heeft de diaconie een boerderijtje verkocht aan de Banninkstraat. Met een deel van de opbrengst is Kerkstraat 15 gekocht en wordt het nu opgeknapt, om het in de loop van dit jaar als diaconaal centrum in gebruik te nemen. In de kerkelijke regelgeving is vastgelegd, dat diaconaal geld niet mag worden gebruikt voor niet-diaconale doelen. De restauratie van het kerkgebouw is een verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en dus geen diaconaal doel. Het Regionaal Bureau Beheerszaken ziet er op toe dat deze regelgeving daadwerkelijk wordt nageleefd. Wanneer dit niet gebeurt, heeft dit vervelende consequenties bij de goedkeuring van de jaarrekening.
https://chrysenizatto.tk Wat wil de diaconie in dit diaconaal centrum gaan doen? We denken aan verschillende activiteiten. De voormalige winkel wordt een ontvangstruimte voor bijvoorbeeld uitvaarten die vanuit de Remigiuskerk gehouden worden. Ook kunnen in deze ruimte, zang- en muziekgroepen die optreden in de kerk, ontvangen worden en zich voorbereiden. De diaconie denkt er verder over om de ruimte enkele ochtenden of middagen open te stellen, zodat mensen zo in kunnen lopen en onder het genot van een kopje koffie elkaar kunnen ontmoeten. Ook de jongerensoos en de Jongeren Werkgroep zouden van deze ruimte gebruik kunnen maken. Achter de ontvangstruimte komt een keukentje, een koffiekamer en een
kindercrèche. Deze ruimtes kunnen ook voor diverse doeleinden gebruikt worden. De benedenverdieping is rolstoel vriendelijk en ook de toiletgroep voldoet aan de eisen van deze tijd. Op de verdieping is een eenvoudig appartement ingericht, dat dienst kan doen als noodopvang. Tevens zijn hier twee kamertjes ingericht waar de administratie van de diaconie en diaconale werkgroepen hun plekje kunnen vinden. De smederij, achter de woning, kan o.a. gebruikt worden voor hobby werkplaats en als ruimte van waaruit bepaalde akties gehouden kunnen worden. Ook de
smederij is voorzien van een toilet- en wasgelegenheid.
Eigenlijk heb ik nu ook al een deel van het source site waarom aan u verteld. Bij de restauratie van de Remigiuskerk krijgen een aantal ruimtes een andere bestemming, om aan de huidige bouwtechnische eisen te kunnen voldoen. Er komt bijvoorbeeld een dames- en een herentoilet, maar ook een mindervaliden toilet, in de kerk. De crècheruimte met het keukentje en de kindernevendienstruimte verdwijnen uit de kerk. De pantry- en koffiehoek krijgen een andere plaats. Het rommelhok, de voormalige sacristie, wordt geheel gerestaureerd en ingericht als stiltekapel. Voor al die ruimtes die verdwijnen wordt er op Kerkstraat 15 weer ruimte gecreëerd. U merkt, dat de diaconie op deze wijze, naast uitbreiding van haar plaatselijke diaconale taak, ook een heel wezenlijke bijdrage levert aan de
restauratie van onze Remigiuskerk. Door de inzet van een aantal vrijwilligers bij de verbouw van Kerkstraat 15
wordt een aanzienlijk bedrag op de kosten bespaard.
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben, bel me gerust, dan zal ik proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.
Chris Lubbers,
voorzitter diaconie, tel. 0575-462766 of 06-53679407.

25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie25-05-2020
 Kerkstraat 15 open

26-05-2020

27-05-2020
 Kerkstraat 15 open

28-05-2020

29-05-2020
 Kerkstraat 15 open

30-05-2020

31-05-2020
 Meditatie

01-06-2020
 Cantorij

02-06-2020
 Schoef Maor An
 Inloopmorgen

03-06-2020
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

04-06-2020
 Repair Café

05-06-2020
 Brei Café

06-06-2020

07-06-2020
 Meditatie


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap